Det socialt hållbara samhället

Ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle där människor kan leva gott och tryggt. Men ett sådant samhälle står ständigt inför utmaningar, såväl från organiserad kriminalitet, skillnader i värderingar mellan olika grupper och problem med att få resurser att räcka till alla, som från föreställningar vi bär på utan att vara medvetna om dem men som ändå påverkar hur vårt samhälle ser ut för olika grupper och individer. Det här är vårt mest omfattande tema.

Med ett socialt hållbart samhälle avses vanligen ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga sociala och ekonomiska skillnader. Ett samhälle där människor känner tillit till och förtroende för samhälleliga institutioner och varandra och är delaktiga i samhälls­utvecklingen. Det här temat rör forskning om olika processer som gör att den sortens värden hotas: bristande integration, diskriminering, kriminalitet och ojämlikhet. I flera projekt står ungdomar och unga vuxna i fokus, den generation som formas av samhället idag. Temat är stort och omfattar också bland annat forskning om normer, det som utgör en betydande del av kittet i våra samhällen och liksom teknologisk utveckling kan säga oss något om hur våra framtida samhällen kan komma att se ut. 

Här ryms områdena:

  • integration
  • diskriminering
  • social organisering och kriminella samarbeten
  • jämlikhet
  • socialt erkännande
  • rättvis fördelning av knappa hälsoresurser
  • framtidens normer

Forskningsledare: Jan O. Jonsson och Carina Mood

Forskningsprojekt

Forskare

Adam Altmejd
Adam Altmejd
Fil.dr. i nationalekonomi
Alexandros Rigos
Alexandros Rigos
Fil.dr. i nationalekonomi
Amir Rostami
Amir Rostami
Professor i kriminologi
Anders Herlitz
Anders Herlitz
Docent i praktisk filosofi
Andrey Tibajev
Andrey Tibajev
Fil.dr. i etnicitet och migration
Arne Jarrick
Arne Jarrick
Professor i historia
Bi Puranen
Bi Puranen
Docent i ekonomisk historia
Carina Mood
Carina Mood
Professor i sociologi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudieer
Christian Rossipal
Christian Rossipal
Filmare/Doktorand
Christofer Edling
Christofer Edling
Professor i sociologi
Erik Angner
Erik Angner
Professor i praktisk filosofi
Erik Mohlin
Erik Mohlin
Docent i nationalekonomi
Folke Tersman
Folke Tersman
Lärostolsprofessor i praktisk filosofi
Giulia Andrighetto
Giulia Andrighetto
Fil.dr. i filosofi
Gustaf Arrhenius
Gustaf Arrhenius
VD och professor i praktisk filosofi
Helena Hammarskiöld
Helena Hammarskiöld
Konstnärlig forskare
Hernan Mondani
Hernan Mondani
Docent i sociologi, MSc. i teknisk fysik
Ina Caesar
Ina Caesar
PhD, Biochemistry
Irina Vartanova
Irina Vartanova
Fil.dr. i psykologi
Jan O. Jonsson
Jan O. Jonsson
Professor i sociologi
Jerzy Sarnecki
Jerzy Sarnecki
Prof. em. kriminologi
Johan Mellberg
Johan Mellberg
Adjungerad docent, finans
Johan Westerman
Johan Westerman
Fil.dr. i sociologi
Josef Hien
Josef Hien
Forskare i statsvetenskap
Julia Mosquera
Julia Mosquera
Fil. dr. i filosofi
Karim Jebari
Karim Jebari
Fil. dr. i filosofi.
Katharina Berndt Rasmussen
Katharina Berndt Rasmussen
Fil. dr. i filosofi
Kimmo Eriksson
Kimmo Eriksson
Professor i matematik/tillämpad matematik
Kirsti Jylhä - tjänstledig
Kirsti Jylhä - tjänstledig
Fil.dr. i psykologi
Maria Wallenberg Bondesson
Maria Wallenberg Bondesson
Fil.dr. i historia
Martin Kolk
Martin Kolk
Docent i demografi
Michael Wolfowicz
Michael Wolfowicz
Fil.dr. i kriminologi
Moa Bursell
Moa Bursell
Docent i sociologi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier
Nanda Wijermans
Nanda Wijermans
Docent i data- och systemvetenskap
Olle Hammar
Olle Hammar
Fil. dr. i nationalekonomi
Patrik Lindenfors
Patrik Lindenfors
Docent i zoologisk ekologi
Pontus Strimling
Pontus Strimling
Docent i nationalekonomi
Salad Hilowle
Salad Hilowle
Konstnärlig forskare
Stephanie Plenty
Stephanie Plenty
Docent i sociologi, fil. dr. i psykologi
Stina Björkholm
Stina Björkholm
Fil. dr. i filosofi
Tina Askanius
Tina Askanius
Docent i medie- och kommunikationsvetenskap
Hämta fler publikationer