Jerzy Sarnecki

Jerzy Sarnecki är professor em. vid Stockholms universitet och senior professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle samt Mittuniversitetet i Sundsvall. Han är även forskare vid Institutet för framtidsstudier. Innan han tillträdde sin professur i Stockholm 1993 arbetade han som ungdomsledare, utredare och så småningom forskare och byråchef på Brottsförebyggande rådet (Brå).

Publikationer

Projekt