Jan O. Jonsson

Professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet; Official Fellow of Nuffield College, Oxford University; ledamot av Kungliga vetenskapsakademin (KVA).

Jag forskar främst inom området social stratifiering, med inriktning på utbildningsskillnader, social rörlighet, fattigdom samt etnisk integration och ojämlikhet. Jag är svensk forskningsledare för den internationella studien CILS4EU som studerar integration och levnadsvillkor bland ungdomar i Sverige, Tyskland, England och Holland (www.cils4.eu). 
Mer information, bl.a. CV och publikationer.

Vid Institutet för framtidsstudier driver jag två projekt. Forte-projektet Barns levnadsförhållanden i ett föränderligt samhälle: Socioekonomisk och etnisk ojämlikhet (YOUNG) tar utgångspunkt i de förändringar som barn och ungdomar erfarit när det gäller familj, ekonomiska villkor, utbildning och invandring. Projektet Integration av unga i Sverige i ett flerdimensionellt perspektiv, finansierat av Vetenskapsrådet, belyser hur integrationens olika dimensioner utvecklas över tid bland ungdomar och unga vuxna i Sverige, i termer av strukturell integration (t.ex. utbildning, jobb), kulturell integration (t.ex. religion, värderingar), social integration (interetniska relationer och nätverk), samt psykologisk anpassning (bl.a. psykiskt välbefinnande).

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

  • 2009 Jan O. Jonsson, David B. Grusky, Matthew Di Carlo, Reinhard Pollak, and Mary C. Brinton “Micro-Class Mobility. Social Reproduction in Four Countries.” American Journal of Sociology 114: 977-1036.

  • 2005 Richard Breen and Jan O. Jonsson: “Inequality of Opportunity in Comparative Perspective: Recent Research on Educational Attainment and Social Mobility.” Annual Review of Sociology 31:223-43.

  • 1996 Robert Erikson and Jan O. Jonsson (eds.): Can Education Be Equalized? The Swedish Case in Comparative Perspective. Boulder, Colorado: Westview Press. ISBN 0-8133-2622-2.

Publikationer

Projekt