Jan O. Jonsson

Professor i sociologi

Jag är professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet; Official Fellow of Nuffield College, Oxford University; ledamot av Kungliga vetenskapsakademin (KVA).

Jag forskar främst inom området social stratifiering, med inriktning på utbildningsojämlikhet, social rörlighet, etniska skillnader och fattigdom. Jag är ansvarig för de svenska Levnadsnivåundersökningarna (LNU) och svensk PI för den internationella studien CILS4EU som studerar integration och levnadsvillkor bland ungdomar i Sverige, Tyskland, England och Holland. Mer information, bl.a. CV och publikationer.

Vid Institutet för Framtidsstudier driver jag Forte-projektet: Barns levnadsförhållanden i ett föränderligt samhälle: Socioekonomisk och etnisk ojämlikhet. Projektet tar utgångspunkt i de förändringar som barn och ungdomar erfarit när det gäller familj, ekonomiska villkor, utbildning och invandring. Frågorna som står i fokus gäller bl.a. barnfattigdomen och dess konsekvenser, betydelsen av olika familjebildningar för barns uppväxtvillkor, skolsegregationens roll för invandrarbarns integration, samt skolans roll för ungdomars psykiska välbefinnande.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

  • 2009 Jan O. Jonsson, David B. Grusky, Matthew Di Carlo, Reinhard Pollak, and Mary C. Brinton “Micro-Class Mobility. Social Reproduction in Four Countries.” American Journal of Sociology 114: 977-1036.

  • 2005 Richard Breen and Jan O. Jonsson: “Inequality of Opportunity in Comparative Perspective: Recent Research on Educational Attainment and Social Mobility.” Annual Review of Sociology 31:223-43.

  • 1996 Robert Erikson and Jan O. Jonsson (eds.): Can Education Be Equalized? The Swedish Case in Comparative Perspective. Boulder, Colorado: Westview Press. ISBN 0-8133-2622-2.

Publikationer

Projekt