Jan O. Jonsson

Professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet, Official Fellow of Nuffield College, Oxford University och ledamot av Kungliga vetenskapsakademin (KVA).

Jag forskar främst inom området social stratifiering, med inriktning på utbildningsskillnader, social rörlighet, fattigdom samt etnisk integration och ojämlikhet. Jag är svensk forskningsledare för den internationella studien CILS4EU som studerar integration och levnadsvillkor bland ungdomar i Sverige, Tyskland, England och Holland (www.cils4.eu)
Mer information, bl.a. CV och publikationer.

Vid Institutet för framtidsstudier är jag en av forskningsledarna för forskningsprogrammets tema Det socialt hållbara samhället. Jag driver också projektet Integration av unga i Sverige i ett flerdimensionellt perspektiv, finansierat av Vetenskapsrådet, som belyser hur integrationens olika dimensioner utvecklas över tid bland ungdomar och unga vuxna i Sverige, i termer av strukturell integration (t.ex. utbildning, jobb), kulturell integration (t.ex. religion, värderingar), social integration (interetniska relationer och nätverk), samt psykologisk anpassning (bl.a. psykiskt välbefinnande). I september 2022 publicerade jag, tillsammans med Carina Mood och Georg Treuter (båda tidigare vid IFFS) boken Integration bland unga. En mångkulturell generation växer upp (Makadam förlag). För en presentation av boken, se följande inspelning.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt