Adam Altmejd

Adam Altmejd är forskare vid Institutet för Social forskning på Stockholms universitet och affilierad med IZA och CESIfo. Adam är mikroekonom och använder stora mängder registerdata för att studera ojämlikhet inom exempelvis utbildning och hälsa.

Mer information om mig och mitt arbete >

Projekt