Alexandros Rigos

Jag är forskare vid Institutet för Framtidsstudier i Stockholm och även knuten till Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet.

Mina forskningsintressen är ekonomisk teori och experimentell ekonomi. Min nuvarande forskning undersöker hur individers kognitiva begränsningar påverkar ekonomiska utfall och utvecklingen av preferenser.

Jag har en kandidatexamen i fysik (University of Athens) och en MSc i nationalekonomi (University of Birmingham). Jag fick min doktorsexamen i nationalekonomi från University of Leicester i 2016, varefter jag tillbringade fyra år vid Lunds universitet som postdoc.

2020 kom jag till IFFS, där jag arbetar med projektet Inre motivation och yttre sanktion som drivkrafter för prosocialt beteende tillsammans med Erik Mohlin.

Du hittar mer information om mig och min forskning på min hemsida alexrigos.com.

Ofta citerade arbeteten

Publikationer

Projekt