Amir Rostami

Photo: Cato Lein

Jag är professor i kriminologi och vetenskaplig ledare vid Högskolan i Gävle. Jag disputerade år 2016 i sociologi vid Stockholms universitet. I grunden är jag utbildad polis. Vidare är jag ledamot av the Homeland Security Committee of the International Association of Chiefs of Police (IACP) och affilierad forskare vid the Miller Center on Policing and Community Resilience and Resilience, Rutgers University samt innehar ett Distinguished Fellowship vid University of Ottawa Professional Development Institute, i Kanada. År 2021 utsågs jag till särskild utredare för 2021 års bidragsbrottsutredning (S 2021:03)

Jag är för närvarande forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier för 4C – Forskarkonsortium för studier om kriminella samarbeten i Sverige. 4C är ett svenskt forskarkonsortium som med stöd av internationella forskare syftar till att systematiskt undersöka och förstå hur kriminella samarbeten uppstår, upprätthålls och samspelar med varandra och hur livsförloppen för de individer som ingår eller har ingått i dessa miljöer ser ut. 4C använder sig av omfattande longitudinella svenska registerdata om bland annat brott, demografi, hälsa och företagsengagemang samt avancerade analysmetoder som är lämpliga för dessa forskningsfrågor såsom nätverksanalys, ekonometriska modeller och systematiska riskfaktoröversikter.

Tre utvalda arbeten

Publikationer

Projekt