Amir Rostami

Jag är fil.dr. vid sociologiska institutionen på Stockholms universitet och forskare på Institutet för Framtidsstudier. Jag är även affilierad med Polismyndigheten och Nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Jag forskar om kriminell organisering såsom organiserad brottslighet, gäng och extremism. På Institutet för Framtidsstudier arbetar jag inom projektet "Våldsbejakande organisering och antisociala karriärer".

Tre nyligen publicerade arbeten

  • Rostami, A., Sturup, J., Mondani, H., Thevselius, P., Sarnecki, J., & Edling, C. (2018). The Swedish Mujahideen: An exploratory study of 41 Swedish foreign fighters deceased in Iraq and Syria. Studies in Conflict & Terrorism.

  • Sturup, J., Rostami, A., Mondani, H., Gerell, M., Sarnecki, J., & Edling, C. (2018). Increased Gun Violence Among Young Males in Sweden: A Descriptive National Survey and International Comparison. European Journal on Criminal Policy and Research.

  • Edling, C., & Rostami, A. (Eds.). (2017). SOU 2017:67 Våldsbejakande extremism: En forskarantologi.

Publikationer

Projekt