Irina Vartanova

Photo: Cato Lein

I min forskning använder jag data från enkätundersökningar som World Values Survey, för att studera sociala normer och hur de förändras i olika kulturer. Vid Institutet arbetar jag i ett projekt tillsammans med Pontus Strimling och Kimmo Eriksson där vi försöker förklara hur moraliska uppfattningar förändras beroende på vilka typer av argument som används för och emot. Mitt specialområde är användningen av avancerad statistisk analys och datorberäkningar i samhällsvetenskaplig forskning.

Tre nyligen publicerade arbeten

Publikationer

Projekt