Kirsti Jylhä - tjänstledig

Photo: Cato Lein

Jag är forskare i psykologi vid Institutet för framtidsstudier. Jag disputerade vid Uppsala universitet i september 2016. I min avhandling undersökte jag kopplingen mellan ideologiska attityder och klimatförändringsförnekelse. I min nuvarande forskning ligger fokus mer brett på förekomsten och sambanden mellan olika åsikter, känslor och beteenden relaterade till miljöfrågor. Jag har också studerat till exempel faktorer som förklarar stödet för den radikala högern.

Under perioden 2023–2025 arbetar jag främst med tre projekt. Syftet med dessa projekt är att studera:

1) normativiseringen av klimatkänslor, och hur allmänheten engagerar sig i och uppfattar normativiteten hos klimatkänslor, klimataffektiva dilemman och andra affektiva meningsskiljaktigheter (Klimatkänslor och affektiva dilemman: En psykologisk och filosofisk studie av deras normativa principer och av allmänhetens uppfattningar);

2) varför de flesta vuxna inte använder sina demokratiska möjligheter för att påverka, trots att de är oroade över klimatförändringarna (Klimatkrisen och politiskt passiva medborgare i Sverige och USA: nya hypoteser utvecklas och testas); och

3) genom att dra lärdomar från Covid-19-pandemin och klimatförändringarna öka förståelsen för hur svåra kriser kan hanteras på ett bättre sätt i framtiden (Att hantera komplexa problem).

 

Tre nyligen publicerade arbeten

Publikationer

Projekt