Photo of Kirsti Jylhä, Photographer: Sara Moritz

Forskare

Kirsti Jylhä

Telefon: 08-402 12 00

Kirsti Jylhä

Fil.dr. i psykologi

Jag disputerade vid Uppsala universitet 2016. I min avhandling studerade jag psykologin bakom klimatförändringsförnekelse. Mitt fokus var mer specifikt att utforska vilka de ideologiska variabler är som hjälper till att förklara variansen i individers benägenhet att tro bland annat att mänskliga aktiviteter orsakar förändringar i klimatsystemet och att dessa förändringar kan ha negativa konsekvenser.

Min forskning syftar generellt till att studera de psykologiska och sociala grunderna bakom sociopolitiska åsikter och ideologiska världsbilder, samt hur dessa åsikter och världsbilder i sin tur påverkar individers attityder och beteenden i olika sammanhang.

Vid Institutet för Framtidsstudier studerar jag tillsammans med Pontus Strimling och Jens Rydgren hur människors röstbeteende och partival påverkas av underliggande psykologiska strukturer och sociologiska faktorer.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Jylhä, K. M. (2018). Denial versus reality of climate change. In D. DellaSala, & M. Goldstein (Eds). Encyclopedia of the Anthropocene. Elsevier.

  • Hellmer, K., Stenson T. J., & Jylhä, K. M. (2018). What's (not) underpinning ambivalent sexism?: Revisiting the roles of ideology, religiosity, personality, demographics, and men's facial hair in explaining hostile and benevolent sexism. Personality and Individual Differences, 122, 29-37.

  • Jylhä, K. M., Cantal, C., Akrami, N. & Milfont, T. L. (2016). Denial of anthropogenic climate change: Social dominance orientation helps explain the conservative male effect in Brazil and Sweden. Personality and Individual Differences, 98, 184-187.