Genomfört: Förutsägelser av opinionsförändring i moralfrågor: Ett korskulturellt test av en ny teori

Moralfrågor har på senare tid tenderat att bli viktigare för väljarna i många länder. Går det att förstå - och till och med förutsäga - hur den allmänna opinionen utvecklas i moralfrågor?

Vi har utvecklat en teori som kan förklara hur och varför befolkningen ändrar sina åsikter i moralfrågor. Moralfrågor kännetecknas av att de grundar sig på en mängd olika moraliska argument såsom att man bör undvika skada, sträva efter rättvisa, vara lojal mot sin grupp och följa moraliska auktoriteter. Vissa moraliska argument har potential att ”bita” på vem som helst, medan andra argument, som lojalitet och auktoritet inte är universella på samma sätt. I vår teoretiska forskning har vi med matematiska modeller visat att de åsikter som stöds av universella argument i längden kan förväntas bli populära i hela befolkningen. Ju större skillnad det är mellan två motsatta åsikter i hur mycket de stöds av universella argument, desto snabbare förväntas befolkningens åsikter röra på sig. Den här teorin har vi nyligen testat i USA genom att kombinera två typer av data.

Syftet med projektet är att utforska om teorin går att tillämpa i alla kulturer eller om detta är något speciellt för amerikansk politik. Projektet ger ett nytt perspektiv på hur vi kan förstå och förutsäga förändringar i moralfrågor. Vi testar dessa hypoteser genom att mäta både argument och åsiktsförändringstrender i ett stort antal moralfrågor, i flera olika länder. 

 

Tidsplan

2020-2024

Projektledare

Pontus Strimling Docent i nationalekonomi

Projektmedlemmar

Kimmo Eriksson Professor i matematik/tillämpad matematik
Corrie Hammar MSc in Business and Economics
Isabela Hazin Master i Human Evolution and Biology
Minna Persson Magisterexamina i lingvistik, migration och utveckling
Irina Vartanova Fil.dr. i psykologi

Finansiär

Vetenskapsrådet