Genomfört: Våldsbejakande hot och inre säkerhet. Forskning i samarbete mellan Sverige och Kanada 

Både Sverige och Kanada har problem med våldsbejakande och våldsamma miljöer. Detta projekt har ambitionen att både finna svar på en rad frågor om dessa miljöer och att skapa ett nationellt forskarnätverk.

Organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism är växande hot som ställer det svenska samhället inför nya utmaningar. Sverige har idag en omfattande organiserad miljö av antagonister som både till sin storlek och aktivitetsgrad utgör ett hot mot landets inre säkerhet. I Kanada noteras en liknande utveckling där hatbrott, skjutningar i kriminella miljöer och överlappning mellan antagonistiska grupperingar är växande problem som skapar nya samhällsutmaningar. 

Centrala forskningsfrågor för samarbetet är hur våldsbejakande och våldsamma miljöer uppstår och utvecklas över tid, vilket samarbete och integration som finns mellan olika miljöer och vad som kännetecknar de antisociala karriärer inom dessa miljöer. Utöver att bedriva empirisk forskning kring dessa frågor i samarbete med kanadensiska forskare har projektet också i uppdrag att initiera ett mångvetenskapligt nationellt forskarnätverk som syftar till att stimulera forskning om våldsbejakande extremism.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Defence Research and Development Canada (DRDC) har inom ramen för det transatlantiska bilaterala avtalet som finns mellan länderna beslutat att finansiera och stödja ett forskningssamarbete med Institutet för framtidsstudier som den svenska utföraren 

Syftet med projektet är att: 

  • Bedriva empirisk forskning om våldsbejakande hot och inre säkerhet  
  • Skapa ett nationellt forskarnätverk om våldsbejakande extremism  
  • Stärka svensk forskning om våldsbejakande extremism. 

Tidsplan

2020–2023

Projektledare

Amir Rostami Professor i kriminologi

Projektmedlemmar

Tina Askanius Docent i medie- och kommunikationsvetenskap
Amber L. Beckley Fil.dr. och docent i kriminologi
Christofer Edling Professor i sociologi
Hernan Mondani Docent i sociologi, MSc. i teknisk fysik
Jerzy Sarnecki Prof. em. kriminologi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap