Styrelse

Catharina Elmsäter-Svärd, ordf., tidigare Statsråd, VD för Sveriges Byggindustrier

Dilsa Demirbag-Sten, Generalsekreterare, Stiftelsen Berättarministeriet

Daniel Gillblad, Doktor, RISE

Berit Högman, landshövding Västernorrlands län

Sverker Jagers, professor, Göteborgs universitet

Åsa Romson, Jur.Dr., IVL Svenska Miljöinstitutet

Jesper Strömbäck, professor, Göteborgs universitet

Annika Sundén, vice ordf., docent, analysdirektör, Arbetsförmedlingen

Mats Ulfendahl, Forskningsdirektör, Region Östergötland