Styrelse

Catharina Elmsäter-Svärd, ordf., tidigare Statsråd, VD för Sveriges Byggindustrier

Berit Högman, landshövding Västernorrlands län

Sverker Jagers, professor, Göteborgs universitet

Arne Kaijser, professor emeritus, KTH

Danica Kragic Jensfelt, professor, KTH

Göran Rosenberg,  journalist och författare

Rebecca Stern, docent, Uppsala universitet

Jesper Strömbäck, professor, Göteborgs universitet

Annika Sundén, vice ordf., docent, analysdirektör, Arbetsförmedlingen