Styrelse

Åsa Romson, ordf., Jur.Dr., IVL Svenska Miljöinstitutet, f.d. klimat- och miljöminister samt vice statsminister

Agneta Bladh, f.d. rektor, Högskolan i Kalmar

Dilsa Demirbag-Sten, Generalsekreterare, Stiftelsen Berättarministeriet

Robert Egnell, professor och rektor, Försvarshögskolan

Daniel Gillblad, co-Director Scientific Vision and Strategy, AI Sweden

Mats Ulfendahl, Forskningsdirektör, Region Östergötland

Joakim Malmström, riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet

Helena Malmqvist, forskningschef, Jernkontoret

Kalle Sandhammar, vd, Utbildningsradion