Styrelse

Åsa Romson, ordf., Jur.Dr., IVL Svenska Miljöinstitutet, f.d. klimat- och miljöminister samt vice statsminister

Agneta Bladh, f.d. rektor, Högskolan i Kalmar

Dilsa Demirbag-Sten, Generalsekreterare, Stiftelsen Berättarministeriet

Robert Egnell, professor och rektor, Försvarshögskolan

Daniel Gillblad, co-Director Scientific Vision and Strategy, AI Sweden

Mats Ulfendahl, Forskningsdirektör, Region Östergötland

Joakim Malmström, riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet

Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret

Styrelsen har för närvarande en vakant ledamotsplats som kommer att tillsättas av regeringen.