Styrelse

Catharina Elmsäter-Svärd, ordf., tidigare Statsråd, VD för Sveriges Byggindustrier

Dilsa Demirbag-Sten, Generalsekreterare, Stiftelsen Berättarministeriet

Robert Egnell, professor och rektor, Försvarshögskolan

Daniel Gillblad, co-Director Scientific Vision and Strategy, AI Sweden

Berit Högman, landshövding Västernorrlands län

Sverker Jagers, professor, Göteborgs universitet

Åsa Romson, Jur.Dr., IVL Svenska Miljöinstitutet

Anneli Toresson, VD, Ordpartner AB

Mats Ulfendahl, Forskningsdirektör, Region Östergötland