Martin Kolk

Photo: Cato Lein

Jag är en forskare i demografi som forskar kring alla de huvudsakliga demografiska processerna (barnafödande, dödlighet, parbildning, och migration), ofta med ett fokus på intergenerationella processer. Jag är också intresserad kring om och hur teorier i kulturell och genetisk evolution kan användas för att förstå mänskliga befolkningar.

Jag arbetar som forskare på Stockholms universitet på demografiska enheten och på centrum för evolutionär kulturforskning. På institutet för framtidsstudier utvecklar jag teoretiska modeller för långsiktig befolkningstillväxt (över många generationer), och undersöker hur det interagerar med klimat, samt ekonomisk och teknologisk utveckling.

Mer information om Martin Kolk

Publikationer av Martin Kolk

Publikationer

Projekt