Martin Kolk

Jag är en forskare i demografi som har intresse av de flesta demografiska processerna (barnafödande, dödlighet, parbildning, och migration), ofta med ett fokus på intergenerationella processer. Jag är också intresserad kring om och hur teorier i kulturell och genetisk evolution kan användas för att förstå mänskliga befolkningar.

Jag arbetar som forskare på Stockholms universitet, på Demografiska enheten, Sociologiska institutionen och vid Centrum för evolutionär kulturforskning. På Institutet för Framtidsstudier kommer jag utveckla teoretiska modeller för långsiktig befolkningstillväxt (över många generationer), och titta på hur det interagerar med ekonomisk och teknologisk utveckling och intergenerationella mönster i barnafödande.

Mer information om Martin Kolk.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt