Olle Hammar

Jag är forskare vid Institutet för framtidsstudier och postdok vid Institutet för Näringslivsforskning. Min forskning handlar om frågor relaterade till ekonomisk ojämlikhet, migration och kultur. Jag disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet 2021 med avhandlingen The Mystery of Inequality: Essays on Culture, Development, and Distributions. Jag har även varit gästforskare vid Columbia University och University of California, Berkeley.

Vid Institutet för framtidsstudier arbetar jag inom projektet Den subjektiva integrationen.

Tre nyligen publicerade arbeten