Olle Hammar

Photo: Cato Lein

Jag är forskare vid Institutet för framtidsstudier och biträdande lektor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet. Min forskning handlar om frågor relaterade till ekonomisk ojämlikhet, migration och kultur. Jag disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet 2021 med avhandlingen The Mystery of Inequality. Jag har även varit postdok vid Institutet för Näringslivsforskning samt gästforskare vid Columbia University och University of California, Berkeley.

Vid Institutet för framtidsstudier arbetar jag inom projekten Hushållsfördelade nationalräkenskaper, Sociala nätverk och integration samt för nätverket World Values Survey.

Tre nyligen publicerade arbeten

Publikationer

Projekt