Framtidsstudier

kristallkula och kod

Intresset för framtiden och försöken att förutsäga vad som ska hända kan spåras långt tillbaka genom historien. De första ansatserna till mer systematiska studier om framtiden gjordes inom det amerikanska försvaret vid tiden för andra världskriget. Det var dock 1960- och 1970-talens politiska, sociala och tekniska omvälvningar som påtagligt ökade intresset för framtidsstudier världen över. Vid denna tid etablerades särskilda institut för framtidsstudier i många länder, bland annat i Sverige där Sekretariatet för framtidsstudier (föregångare till Institutet för Framtidsstudier) inrättades i början av 1970-talet.

Under 1900-talet utvecklades ett flertal olika metoder som var specifika just för framtidsstudier, du kan läsa om några av dem på Wikipedia.
Om framtidsstudier på Wikipedia (på engelska) 
Institutet för Framtidsstudiers historia

Det finns olika definitioner av vad framtidsstudier är olika sätt att förhålla sig till dem. Det aktuella forskningsprogrammet behandlar framtidsstudier som studiet av viktiga framtidsfrågor, frågor som är av vikt för hur vårt samhälle kommer att se ut i framtiden. De vetenskapliga metoder som används hämtas från de olika samhällsvetenskapliga discipliner som finns representerade på institutet. Framtidsstudier har alltså i denna mening inget att göra med valet av metoder utan om valet av de frågor som studeras.