Genomfört: Fungerar avskräckning för att stävja våldsam extremism?

Kan avskräckning användas som metod för att minska våldsbejakande extremism? Det här projektet vill utvärdera strategier inom rättsväsendet som syftar till att mota dessa brott i Sverige och Kanada.

Demokratier har de senaste åren använt sig av olika metoder för att stävja utvecklingen av våldsbejakande extremism, och alla åtgärder involverar rättsväsendet på olika sätt. I allt från hatbrott till terrorism är det rättsväsendet som hanterar utredningar, arresteringar, åtal och domar. 

Precis som för andra strategier för att komma åt våldsbejakande extremism präglas detta område av en brist på utvärderingar som kan säga något om hur effektivt arbetet är i att nå sitt mål. I det här projektet undersöks olika former av metoder för avskräckning som använts i Kanada och Sverige. 

Bland de frågor som kommer att ställas i projektet finns:

  • Kan man se att förekomsten av extremistbrott ökar eller minskar med sannolikheten att bli arresterad, dömd eller med straffets stränghet?
  • Kan man se att förekomsten av extremistbrott förändras med sannolikheten att bli arresterad, dömd eller med straffets stränghet på liknande sätt som andra typer av brott?
  • Kan man se att förekomsten av extremistbrott påverkas av förändringar av straffens längd?

IFFS är projektpartner i det här projektet. Projektet har sin hemvist på University of Waterloo i Kanada

Tidsplan

2021-2022

Projektledare

Projektmedlemmar

Michael Wolfowicz PhD Criminology

Finansiär

University of Waterloo