Forskare

E-post till forskare adresseras enligt följande: fornamn.efternamn@iffs.se (endast engelska bokstäver ö-o, ä-a, å-a)

Emil Andersson
Emil Andersson
Fil. dr. i filosofi
E-post: fornamn.efternamn@iffs.se
Giulia Andrighetto
Giulia Andrighetto
Fil.dr. i filosofi
E-post: giulia.andrighetto@gmail.com
Gustaf Arrhenius
Gustaf Arrhenius
VD och Professor i praktisk filosofi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Ralf M. Bader
Ralf M. Bader
Docent i filosofi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Ludvig Beckman
Ludvig Beckman
Professor i statsvetenskap
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Katharina Berndt Rasmussen
Katharina Berndt Rasmussen
Fil. dr. i filosofi
E-post: katharina.berndt@iffs.se
Paul J Bowman
Paul J Bowman
Fil. dr. i filosofi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Stefan Buijsman
Stefan Buijsman
Fil. dr. i filosofi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Moa Bursell
Moa Bursell
Forskare i sociologi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Krister Bykvist
Krister Bykvist
Professor i praktisk filosofi.
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Karin Bäckstrand
Karin Bäckstrand
Professor i samhällsvetenskaplig forskning
E-post: fornamn.efternamn@iffs.se
Timothy Campbell
Timothy Campbell
Fil. dr. i filosofi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Göran Duus-Otterström
Göran Duus-Otterström
Professor i statsvetenskap
E-post: fornamn.efternamn-efternamn@iffs.se
Christofer Edling
Christofer Edling
Professor i sociologi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Emma Engström
Emma Engström
Tekn. dr. miljöteknik
E-post: fornamn.efternamn@iffs.se
Kimmo Eriksson
Kimmo Eriksson
Professor i matematik/tillämpad matematik
E-post: fornamn.efternamn@iffs.se
Malcolm Fairbrother
Malcolm Fairbrother
Professor i sociologi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Erica Falkenström
Erica Falkenström
Fil. dr. i pedagogik
E-post: fornamn.efternamn@iffs.se
Elizabeth Finneron-Burns
Elizabeth Finneron-Burns
Postdoktoral forskare i filosofi
E-post: förnamn.efternamn-efternamn@iffs.se
Carolina Frände
Carolina Frände
Teaterregissör
E-post: fornamn.efternamn@iffs.se
Axel Gosseries
Axel Gosseries
Fil.dr. i filosofi (Louvain), LL.M. (London)
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Hilary Greaves
Hilary Greaves
Professor i filosofi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Carina Gunnarson
Carina Gunnarson
Docent i statskunskap
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Johan E. Gustafsson
Johan E. Gustafsson
Docent i praktisk filosofi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Olle Hammar
Olle Hammar
Fil. dr. i nationalekonomi
E-post: fornamn.efternamn@iffs.se
Anna Hedin Ekström
Anna Hedin Ekström
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Anders Herlitz
Anders Herlitz
Docent i praktisk filosofi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Josef Hien
Josef Hien
Forskare i statsvetenskap
E-post: fornamn.efternamn@iffs.se
Ian Higham
Ian Higham
Fil.dr. i statsvetenskap
E-post: fornamn.efternamn@iffs.se
Arne Jarrick
Arne Jarrick
Professor i historia
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Karim Jebari
Karim Jebari
Fil. dr. i filosofi.
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Jan O. Jonsson
Jan O. Jonsson
Professor i sociologi
E-post: janne.jonsson@iffs.se
Staffan Julén
Staffan Julén
Kommunikationschef, Dokumentärfilmsregissör, Producent
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Kirsti Jylhä
Kirsti Jylhä
Fil.dr. i psykologi
E-post: fornamn.efternamn@iffs.se
Martin Kolk
Martin Kolk
Docent i demografi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Chaïm la Roi
Chaïm la Roi
Postdoktoral forskare
E-post: chaim.laroi@iffs.se
Patrik Lindenfors
Patrik Lindenfors
Docent i zoologisk ekologi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Magnus Linton
Magnus Linton
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Klas Markström
Klas Markström
Docent i matematik
E-post: fornamn.efternamn@iffs.se
Erik Mohlin
Erik Mohlin
Docent i nationalekonomi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Hernan Mondani
Hernan Mondani
MSc. i teknisk fysik, Fil. dr. i sociologi.
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Carina Mood
Carina Mood
Professor i sociologi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Julia Mosquera
Julia Mosquera
Fil. dr. i filosofi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Stephanie Plenty
Stephanie Plenty
Docent i sociologi, fil. dr. i psykologi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Bi Puranen
Bi Puranen
Docent i ekonomisk historia
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Wlodek Rabinowicz
Wlodek Rabinowicz
Seniorprofessor i praktisk filosofi
E-post: wlodek.rabinowicz@fil.lu.se
Alexandros Rigos
Alexandros Rigos
E-post: fornamn.efternamn@iffs.se
Melinda A. Roberts
Melinda A. Roberts
Professor i filosofi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Amir Rostami
Amir Rostami
Fil.dr. i sociologi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Joe Roussos
Joe Roussos
Fil. dr. i filosofi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Mårten Schultz
Mårten Schultz
Professor i civilrätt
E-post: marten.schultz@juridicum.su.se
Niels Selling
Niels Selling
Fil. dr. i statsvetenskap
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Katie Steele
Katie Steele
Docent
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
H. Orri Stefánsson
H. Orri Stefánsson
Docent i filosofi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Pontus Strimling
Pontus Strimling
Docent i nationalekonomi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Stefan Svallfors
Stefan Svallfors
Professor i sociologi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Folke Tersman
Folke Tersman
Lärostolsprofessor i praktisk filosofi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Anna Tyllström
Anna Tyllström
Fil. dr., företagsekonomi
E-post: fornamn.efternamn@iffs.se
Irina Vartanova
Irina Vartanova
Fil.dr. i psykologi
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Ashwini Vasanthakumar
Ashwini Vasanthakumar
Fil. dr. i politisk teori och JD
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se
Jennifer Viberg Johansson
Jennifer Viberg Johansson
Medicine doktor
E-post: forman.efternamn-efternamn@iffs.se
Maria Wallenberg Bondesson
Maria Wallenberg Bondesson
Fil.dr. i historia
E-post: maria.wallenberg@iffs.se
Stéphane Zuber
Stéphane Zuber
Forskningsprofessor
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se