Forskare

Gustaf Arrhenius

Gustaf Arrhenius, VD

Tel: 08-402 12 26
VD och Professor i praktisk filosofi Läs mer om Gustaf Arrhenius ›
Ludvig Beckman

Ludvig Beckman, Forskare

Tel: 08-402 12 00
Professor i statsvetenskap Läs mer om Ludvig Beckman ›

Katharina Berndt Rasmussen, Forskare

Tel: 08-402 12 00

Simon Birnbaum, Forskare

Tel: 08-402 12 33
Docent i statsvetenskap Läs mer om Simon Birnbaum ›

Åsa Burman, Forskare

Tel: 08-402 12 00
Fil.dr. i praktisk filosofi Läs mer om Åsa Burman ›

Moa Bursell, Forskare

Tel: 08-402 12 19
Postdoktoral forskare i sociologi Läs mer om Moa Bursell ›

Magnus Bygren, Forskare

Tel: 08-402 12 00
Professor i sociologi Läs mer om Magnus Bygren ›

Krister Bykvist, Forskare

Tel: 08-402 12 00
Professor i praktisk filosofi. Läs mer om Krister Bykvist ›

Timothy Campbell, Forskare

Tel: 08-402 12 43
Fil. dr. i filosofi Läs mer om Timothy Campbell ›

Christoffer Carlsson, Forskare

Tel: 08-402 12 02
Fil. dr. i kriminologi Läs mer om Christoffer Carlsson ›

Göran Duus-Otterström, Forskare

Tel: 08-402 12 18
Docent i statsvetenskap Läs mer om Göran Duus-Otterström ›

Christofer Edling, Forskare

Tel: 08-402 55 17
Professor i sociologi Läs mer om Christofer Edling ›

Anders Ekholm, Vice VD policy och kommunikation

Tel: 08-402 12 52
Vice VD policy och kommunikation Läs mer om Anders Ekholm ›

Michael Gähler, Forskare

Tel: +46 8 402 12 11
Docent i sociologi Läs mer om Michael Gähler ›

Olle Häggström, Forskare

Tel: 08-402 12 00
Professor i matematisk statistik Läs mer om Olle Häggström ›

Arne Jarrick, Forskare

Tel: 08-402 12 00
Professor i historia Läs mer om Arne Jarrick ›

Karim Jebari, Forskare

Tel: 08-402 12 05
Fil. dr. i filosofi. Läs mer om Karim Jebari ›

Jan O. Jonsson, Forskare

Tel: 08-402 12 00
Professor i sociologi Läs mer om Jan O. Jonsson ›
Martin Kolk

Martin Kolk, Forskare

Tel: 08-402 12 00
Docent i demografi Läs mer om Martin Kolk ›

Hernan Mondani, Forskare

Tel: 08-402 12 00
MSc. i teknisk fysik, Fil. dr. i sociologi. Läs mer om Hernan Mondani ›

Carina Mood, Forskare

Tel: 08-402 12 00
Professor i sociologi Läs mer om Carina Mood ›
Julia Mosquera

Julia Mosquera, Forskare

Tel: 08-402 12 00
Fil. dr. i filosofi Läs mer om Julia Mosquera ›

Stephanie Plenty, Forskare

Tel: 08 402 12 21
Fil. dr. i psykologi Läs mer om Stephanie Plenty ›

Amir Rostami, Forskare

Tel: 08-402 12 00
Fil.dr. i sociologi Läs mer om Amir Rostami ›

Jens Rydgren, Forskare

Tel: 08-402 12 00
Professor i sociologi Läs mer om Jens Rydgren ›

H. Orri Stefánsson, Forskare

Tel: 08-402 12 09

Pontus Strimling, Forskare

Tel: 073-375 18 62
Docent i nationalekonomi Läs mer om Pontus Strimling ›

Joakim Sturup, Forskare

Tel: 08-402 12 00
Kriminolog, med. dr. Läs mer om Joakim Sturup ›

Mikaela Sundberg, Forskare

Tel: 08-402 12 00

Stefan Svallfors, Forskare

Tel: 08-402 12 07
Professor i sociologi Läs mer om Stefan Svallfors ›

Folke Tersman, Ställföreträdande VD

Tel: 08-402 12 22
Lärostolsprofessor i praktisk filosofi Läs mer om Folke Tersman ›
Anna Tyllström

Anna Tyllström, Forskare

Tel: 08-402 12 24
Fil. dr., företagsekonomi Läs mer om Anna Tyllström ›

Maria Törnqvist, Forskare

Tel: 08-402 12 00

Irina Vartanova, Forskare

Tel: 08-402 12 00
Fil.dr. i psykologi Läs mer om Irina Vartanova ›

Ashwini Vasanthakumar, Forskare

Tel: 08-402 12 00
Fil. dr. i politisk teori och JD Läs mer om Ashwini Vasanthakumar ›

Maria Wallenberg Bondesson, Forskare

Tel: 08-402 12 06