Forskare

Moa Bursell
Moa Bursell
Postdoktoral forskare i sociologi
Karin Bäckstrand
Karin Bäckstrand
Professor i samhällsvetenskaplig forskning
Emma Engström
Emma Engström
Tekn. Dr., Prediktiv modellering inom miljöteknik, M.Sc. Teknisk Fysik, Pol. Kand. Nationalekonomi
Axel Gosseries
Axel Gosseries
Fil.dr. i filosofi (Louvain), LL.M. (London)
Staffan Julén
Staffan Julén
Kommunikationschef, Dokumentärfilmsregissör, Producent
Hernan Mondani
Hernan Mondani
MSc. i teknisk fysik, Fil. dr. i sociologi.
Stephanie Plenty
Stephanie Plenty
Docent i sociologi, fil. dr. i psykologi
Bi Puranen
Bi Puranen
Docent i ekonomisk historia
Folke Tersman
Folke Tersman
Lärostolsprofessor i praktisk filosofi