Forskare

E-post till forskare adresseras enligt följande: fornamn.efternamn@iffs.se (endast engelska bokstäver ö-o, ä-a, å-a)

Moa Bursell
Moa Bursell
Forskare i sociologi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier
Karin Bäckstrand
Karin Bäckstrand
Professor i samhällsvetenskaplig forskning
Emma Engström
Emma Engström
Tekn. Dr., Prediktiv modellering inom miljöteknik, M.Sc. Teknisk Fysik, Pol. Kand. Nationalekonomi
Axel Gosseries
Axel Gosseries
Fil.dr. i filosofi (Louvain), LL.M. (London)
Staffan Julén
Staffan Julén
Kommunikationschef, Dokumentärfilmsregissör, Producent
Hernan Mondani
Hernan Mondani
MSc. i teknisk fysik, Fil. dr. i sociologi.
Stephanie Plenty
Stephanie Plenty
Docent i sociologi, fil. dr. i psykologi
Folke Tersman
Folke Tersman
Lärostolsprofessor i praktisk filosofi