Forskare

Photo of Vuko Andric, Photographer: Sara Moritz

Vuko Andric, Forskare

Fil. dr. i filosofi Läs mer om Vuko Andric ›

Erik Angner, Forskare

Professor i praktisk filosofi Läs mer om Erik Angner ›
Photo of Gustaf Arrhenius, Photographer: Sara Moritz

Gustaf Arrhenius, VD

Tel: 08-402 12 26
VD och Professor i praktisk filosofi Läs mer om Gustaf Arrhenius ›

Anton B. Andersson, Forskare

Doktorand i sociologi Läs mer om Anton B. Andersson ›

Ralf M. Bader, Forskare

Docent i filosofi Läs mer om Ralf M. Bader ›
Photo of Ludvig Beckman, Photographer: Sara Moritz

Ludvig Beckman, Forskare

Professor i statsvetenskap Läs mer om Ludvig Beckman ›

Katharina Berndt Rasmussen, Forskare

Photo of Paul J Bowman, Photographer: Sara Moritz

Paul J Bowman, Forskare

Fil. dr. i filosofi Läs mer om Paul J Bowman ›

Eric Brandstedt, Forskare

Fil. dr. i filosofi Läs mer om Eric Brandstedt ›

Stefan Buijsman, Forskare

Fil. dr. i filosofi Läs mer om Stefan Buijsman ›

Moa Bursell, Forskare

Postdoktoral forskare i sociologi Läs mer om Moa Bursell ›

Magnus Bygren, Forskare

Professor i sociologi Läs mer om Magnus Bygren ›

Krister Bykvist, Forskare

Professor i praktisk filosofi. Läs mer om Krister Bykvist ›
Photo_of_Karin_Bäckstrand, Photographer: Sara_Moritz

Karin Bäckstrand, Forskare

Professor i samhällsvetenskaplig forskning Läs mer om Karin Bäckstrand ›

Timothy Campbell, Forskare

Fil. dr. i filosofi Läs mer om Timothy Campbell ›

Christoffer Carlsson, Forskare

Fil. dr. i kriminologi Läs mer om Christoffer Carlsson ›

Göran Duus-Otterström, Forskare

Professor i statsvetenskap Läs mer om Göran Duus-Otterström ›

Christofer Edling, Forskare

Tel: 08-402 55 17
Professor i sociologi Läs mer om Christofer Edling ›
Photo of Emma Engström, Photographer: Sara Moritz

Emma Engström, Forskare

Tekn. Dr., Prediktiv modellering inom miljöteknik, M.Sc. Teknisk Fysik, Pol. Kand. Nationalekonomi Läs mer om Emma Engström ›
Photo of Malcolm Fairbrother, Photographer: Sara Moritz

Malcolm Fairbrother, Forskare

Professor i sociologi Läs mer om Malcolm Fairbrother ›
Erica Falkenström. Photo: Sara Moritz

Erica Falkenström, Forskare

Tel: 070-594 60 07
Fil. dr. i pedagogik Läs mer om Erica Falkenström ›

Axel Gosseries, Forskare

Fil.dr. i filosofi (Louvain), LL.M. (London) Läs mer om Axel Gosseries ›

Hilary Greaves, Forskare

Professor i filosofi Läs mer om Hilary Greaves ›

Carina Gunnarson, Forskare

Tel: 0709-34 38 83
Docent i statskunskap Läs mer om Carina Gunnarson ›

Johan E. Gustafsson, Forskare

Tel: 070-5114118

Michael Gähler, Forskare

Docent i sociologi Läs mer om Michael Gähler ›

Anna Hedin Ekström, Doktorand

Anders Herlitz, Forskare

Docent i praktisk filosofi Läs mer om Anders Herlitz ›

Olle Häggström, Forskare

Professor i matematisk statistik Läs mer om Olle Häggström ›
Photo of Arne Jarrick, Photographer: Sara Moritz

Arne Jarrick, Forskare

Professor i historia Läs mer om Arne Jarrick ›

Karim Jebari, Forskare

Fil. dr. i filosofi. Läs mer om Karim Jebari ›

Jan O. Jonsson, Forskare

Professor i sociologi Läs mer om Jan O. Jonsson ›

Staffan Julén, Kommunikationschef, Dokumentärfilmsregissör, Producent

Tel: 073-509 92 15
Kommunikationschef, Dokumentärfilmsregissör, Producent Läs mer om Staffan Julén ›
Photo of Kirsti Jylhä, Photographer: Sara Moritz

Kirsti Jylhä, Forskare

Fil.dr. i psykologi Läs mer om Kirsti Jylhä ›
Martin Kolk

Martin Kolk, Forskare

Docent i demografi Läs mer om Martin Kolk ›
Photo of Chaïm la Roi, Photographer: Sara Moritz

Chaïm la Roi, Forskare

Postdoktoral forskare Läs mer om Chaïm la Roi ›

Patrik Lindenfors, Forskare

Tel: 070-341 86 87
Docent i zoologisk ekologi Läs mer om Patrik Lindenfors ›
Photo of Magnus Linton, Photographer: Sara Moritz

Magnus Linton, Författare och journalist

Photo of Björn Lundgren, Photographer: Sara Moritz

Björn Lundgren, Forskare

Fil. dr. i filosofi Läs mer om Björn Lundgren ›
Photo of Klas Markström, Photographer: Sara Moritz

Klas Markström, Forskare

Docent i matematik Läs mer om Klas Markström ›

Hernan Mondani, Forskare

MSc. i teknisk fysik, Fil. dr. i sociologi. Läs mer om Hernan Mondani ›

Carina Mood, Forskare

Professor i sociologi Läs mer om Carina Mood ›

Julia Mosquera, Forskare

Fil. dr. i filosofi Läs mer om Julia Mosquera ›

Stephanie Plenty, Forskare

Fil. dr. i psykologi Läs mer om Stephanie Plenty ›

Bi Puranen, Forskare

Tel: 08-14 92 44 eller 0705-721 721
Docent i ekonomisk historia Läs mer om Bi Puranen ›

Wlodek Rabinowicz , Forskare

Seniorprofessor i praktisk filosofi Läs mer om Wlodek Rabinowicz ›

Melinda A. Roberts, Forskare

Tel: +1 609 771 2360 eller +1 609 771 2438
Professor i filosofi Läs mer om Melinda A. Roberts ›

Amir Rostami, Forskare

Fil.dr. i sociologi Läs mer om Amir Rostami ›

Joseph Roussos, Doktorand i filosofi

Niels Selling, Forskare

Tel: 073-677 44 44
Fil. dr. i statsvetenskap Läs mer om Niels Selling ›

Katie Steele, Forskare

H. Orri Stefánsson, Forskare

Tel: 076-428 17 87

Pontus Strimling, Forskare

Docent i nationalekonomi Läs mer om Pontus Strimling ›

Stefan Svallfors, Forskare

Professor i sociologi Läs mer om Stefan Svallfors ›

Folke Tersman, Ställföreträdande VD

Tel: 08-402 12 22
Lärostolsprofessor i praktisk filosofi Läs mer om Folke Tersman ›

Olle Torpman, Forskare

Tel: 0736-96 86 81
Fil. dr. i praktisk filosofi Läs mer om Olle Torpman ›
Anna Tyllström

Anna Tyllström, Forskare

Fil. dr., företagsekonomi Läs mer om Anna Tyllström ›
Photo of Maria Tornqvist, Photographer: Sara Moritz

Maria Törnqvist, Forskare

Irina Vartanova, Forskare

Fil.dr. i psykologi Läs mer om Irina Vartanova ›

Ashwini Vasanthakumar, Forskare

Fil. dr. i politisk teori och JD Läs mer om Ashwini Vasanthakumar ›

Maria Wallenberg Bondesson, Forskare

Stéphane Zuber, Forskare

Forskningsprofessor Läs mer om Stéphane Zuber ›