Forskare

E-post till forskare adresseras enligt följande: [email protected] (endast engelska bokstäver ö-o, ä-a, å-a)

Gustaf Arrhenius
Gustaf Arrhenius
VD och Professor i praktisk filosofi
E-post: fö[email protected]
Moa Bursell
Moa Bursell
Docent i sociologi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier
E-post: fö[email protected]
Krister Bykvist
Krister Bykvist
Professor i praktisk filosofi.
E-post: fö[email protected]
Karin Bäckstrand
Karin Bäckstrand
Professor i samhällsvetenskaplig forskning
Kimmo Eriksson
Kimmo Eriksson
Professor i matematik/tillämpad matematik
Axel Gosseries
Axel Gosseries
Fil.dr. i filosofi (Louvain), LL.M. (London)
E-post: fö[email protected]
Olle Hammar
Olle Hammar
Fil. dr. i nationalekonomi
Josef Hien
Josef Hien
Forskare i statsvetenskap
Staffan Julén
Staffan Julén
Kommunikationschef, Dokumentärfilmsregissör, Producent
E-post: fö[email protected]
Magnus Linton
Magnus Linton
Författare och journalist
E-post: fö[email protected]
Erik Mohlin
Erik Mohlin
Docent i nationalekonomi
E-post: fö[email protected]
Hernan Mondani
Hernan Mondani
MSc. i teknisk fysik, Fil. dr. i sociologi.
E-post: fö[email protected]
Stephanie Plenty
Stephanie Plenty
Docent i sociologi, fil. dr. i psykologi
E-post: fö[email protected]
Bi Puranen
Bi Puranen
Docent i ekonomisk historia
E-post: fö[email protected]
Wlodek Rabinowicz
Wlodek Rabinowicz
Seniorprofessor i praktisk filosofi
Dean Spears
Dean Spears
Assistant Professor, Economics
Folke Tersman
Folke Tersman
Lärostolsprofessor i praktisk filosofi
E-post: fö[email protected]