Pressrum

Vill du ha hjälp med att hitta en forskare för intervju eller föreläsning, kontakta vår kommunikatör Erika Karlsson, tel: 08-402 12 36 eller erika.karlsson@iffs.se så guidar hon dig.

Aktuellt just nu

Ny rapport: Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige.

Tack vare tillgång till en rad olika register har en forskargrupp kunnat klartlägga den svenska anagonistiska miljön som består av drygt 15 000 personer.

Digitalisering räddning för ansträngd offentlig sektor

När personalen tryter i sjukvården ropas det på mer pengar, problemet är att även om pengarna fanns finns ingen personal att anställa. Detta är en situation som kommer att förvärras med det växande behov av vårdinsatser som redan nu gör sig gällande. Anders Ekholm menar att personalresurser kan frigöras med hjälp av digitalisering.

Debatt: Hur drar vi nytta av AI och organiserar ett samhälle utan arbete?

Utvecklandet av artificiell intelligens kan leda samhället i helt olika riktningar. Här pläderar Olle Häggström vid Chalmers och Institutet för Framtidsstudier, för att vi planerar för den framtid vi vill ha.

Pressmeddelanden

Ny rapport om vad som förenar Sverigedemokraternas väljare

28 juni 2018
I en ny rapport jämförs Sverigedemokraternas, Moderaternas och Socialdemokraternas väljare med avseende på en rad olika faktorer, bland annat vad gäller värderingar på olika områden.
Läs mer

Ny studie av väljare som lämnat Socialdemokraterna för Sverigedemokraterna

17 maj 2018
På några år har Sverigedemokraterna vuxit till att bli ett av Sveriges största riksdagspartier men mycket är fortfarande okänt om deras väljare. Flertalet av dem kommer från Socialdemokraterna och Moderaterna.
Läs mer

Pressbilder

Kirsti Jylhä

Fotograf: Sara Moritz
Licens: Vid användning bör fotografens namn framgå. Bilderna får beskäras men inte förvanskas eller på annat sätt manipuleras.
Bildmått: 3312x4605
Format: jpg

Anders Ekholm

Fotograf: Lena Dahlström
Licens: Vid användning bör fotografens namn anges.
Bildmått: 1181x1866
Format: jpg