Forskare

Moa Bursell

Telefon: 08-402 12 19

Moa Bursell

Postdoktoral forskare i sociologi

Jag är forskare vid Institutet för Framtidsstudier. Jag undervisar även på sociologiska institutionen på Stockholms universitet. Jag disputerade vid Stockholms universitet 2012. I min avhandling studerade jag etnisk diskriminering på arbetsmarknaden med experimentella metoder och kvantitativa metoder, och individuella anti-diskrimineringsstrategier med kvalitativa metoder. Som post-dok på Institutet för Framtidsstudier har jag undersökt styrkan och stabiliteten i etniska preferenser med hjälp av experimentella metoder i forskningsprojektet ”Segregation: Mikromekanismer och makrodynamik”.

I min nuvarande forskning fortsätter jag att vidareutveckla mitt arbete om fördomar, etnisk inkludering, exkludering och gränsdragningar på arbetsmarknaden. Dels inom mina egna projekt: ”Kan vi förändra ett diskriminerande beteende vi inte vet om att vi har? En studie av implicita attityder till etnicitet och dess effekter på fördelningen av välfärd", finansierat av FORTE, och "Etnisk diskriminering på en segmenterad arbetsmarknad - när och var uppstår den?" En studie med data från tre fältexperiment, finansierat av Vetenskapsrådet, dels inom ramen för ett av institutets forskningsteman, som handlar om rasism och sexism.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Bursell, Moa 2018. “Social consensus influences ethnic diversity preferences”. Forthcoming in Social Influence. Published online November 7th 2018 DOI: 10.1080/15534510.2018.1540358 With Fredrik Jansson.

  • Bursell, Moa 2018. “Diversity preferences among employees and ethnoracial workplace segregation” Social Science Research 74: 62-76. With Fredrik Jansson.

  • Bursell, Moa. 2016. “The Reverse Gender Gap in Ethnic Discrimination: Employer Priors Against Men and Women with Arabic Names”. International Migration Review. 50: 2:385-412. With Mahmood Arai and Lena Nekby.