Moa Bursell

Jag är forskare vid Institutet för Framtidsstudier. Jag undervisar även på sociologiska institutionen på Stockholms universitet. Jag disputerade vid Stockholms universitet 2012. I min avhandling studerade jag etnisk diskriminering på arbetsmarknaden med experimentella metoder och kvantitativa metoder, och individuella anti-diskrimineringsstrategier med kvalitativa metoder. Som post-dok på Institutet för Framtidsstudier har jag undersökt styrkan och stabiliteten i etniska preferenser med hjälp av experimentella metoder i forskningsprojektet ”Segregation: Mikromekanismer och makrodynamik”.

I min nuvarande forskning fortsätter jag att vidareutveckla mitt arbete om fördomar, etnisk inkludering, exkludering och gränsdragningar på arbetsmarknaden. Dels inom mina egna projekt: ”Kan vi förändra ett diskriminerande beteende vi inte vet om att vi har? En studie av implicita attityder till etnicitet och dess effekter på fördelningen av välfärd", finansierat av FORTE, och "Etnisk diskriminering på en segmenterad arbetsmarknad - när och var uppstår den?" En studie med data från tre fältexperiment, finansierat av Vetenskapsrådet, dels inom ramen för ett av institutets forskningsteman, som handlar om rasism och sexism.

Tre nyligen publicerade arbeten

Publikationer

Projekt