Karim Jebari

Jag är forskare vid Institutet för Framtidsstudier. I december 2014 disputerade jag i filosofi vid KTH. Min avhandling handlar om tillämpad etik och i synnerhet om hur vi bör förhålla oss till de utmaningar och möjligheter som den teknologiska utvecklingen ställer oss inför.

Jag är intresserad av det mesta som har med politik, etik och filosofi att göra. Mina största intressen just nu är transhumanism, rationell filantropi och existentiella risker.

Läs mer om Karim Jebari.

Tre nyligen publicerade arbeten

Publikationer

Projekt