Karim Jebari

Jag är forskare vid Institutet för framtidsstudier. Jag disputerade i december 2014 i filosofi vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

För tillfället skriver jag en bok om klimatkrisen och mänsklighetens framtid. Jag är intresserad av allt från sociala konsekvenser av ny teknologi till långsiktiga risker för mänskligheten. Jag har publicerat flera artiklar inom fälten existentiella risker, bioetik, filosofiska frågor som rör artificiell intelligens och mänsklig förbättring (eng. "human enhancement"). 

I ett pågående forskningsprojekt skriver jag om AI och framtidens arbete, om det så kallade “ansvarsgapet” (eng. "responsibility gap") inom AI, om interaktion med en hypotetisk utomjordisk civilisation, om vi har ett individuellt ansvar att minska våra klimatavtryck och om moraliska värden involverade i att terraformera andra planeter. 

Jag deltar också ofta i den offentliga debatten inom en lång rad ämnen, i synnerhet via Twitter

 

Tre nyligen publicerade arbeten

Publikationer

Projekt