Genomfört: Förbättrad folkhälsa genom selekterade åtgärder på individ, nätverk eller stadsdelsnivå

Med hjälp av big data och AI kan barn och unga i riskzonen för ohälsa fångas upp för individuellt anpassade insatser. Projektet genomförs i Angered.

Projektet går ut på att med hjälp av big data och AI förbättra hälsan med hjälp av insatser på individuellt plan för barn och unga i Angered. Institutets del är att övergripande ansvara för metod- och teknikdelen i projektet, samt att skriva ett kortare paper om olika typer av tekniker för att göra individuella prediktionsmodeller.

Övriga deltagare är: Göteborgs kommun, Karolinska Institutet, Linköping universitet, Landstinget i VGR, Sverige Kommuner och Landsting SKL, Ivbar institute AB och Ping pong AB.

Tidsplan

2016-2019

Projektledare

Finansiär

Vinnova