Genomfört: Agenta

Det åldrande Europa (AGENTA) använder data från NTA- projektets  och syftar till att förklara och förutsäga de europeiska välfärdsstaternas intäkter och utgifter. NTA står för National Transfer Accounts  (www.ntaccounts.org) och är ett pågående projekt som producerar data över nationalräkenskaperna uppdelat på ålder och kön för ett flertal länder.

AGENTA-projektet har som mål att dels kunna förklara varför skattepolitiken, den offentliga servicen och de offentliga överföringarna ser ut som de gör i de länder som ingår i EU men även att kunna förutsäga hur de offentliga intäkterna och utgifterna kommer att se ut i framtiden. AGENTA-projektet fokuserar på sambandet mellan det ansvar staten och hushållen tar för människor när de är barn eller gamla. Hur detta samband ser ut avgör vilka tjänster staten tillhandahåller och måste finansiera, nu och i framtiden. En besläktad fråga som också ligger i fokus är hur de olika faserna i livet, barndomen, den fas i livet då vi försörjer oss själva och andra och ålderdomen, griper i varandra. Ur ett ekonomiskt perspektiv blir det då speciellt intressant att se på t.ex. inträdet på arbetsmarknaden och när folk går i pension, samt vilken pension de får.

Analysen tar i beaktande det faktum att man inte kan analysera de offentliga finanserna och hur de påverkas av var olika kohorter befinner sig livscykeln utan att också se på de icke-offentliga institutionerna, som t.ex. hushållet.

I slutändan är det meningen att AGENTA-projektet ska kunna ge evidensbaserade policyrekommendationer som främjar uthålligheten hos de offentliga finanserna i Europa.

Akronymen AGENTA har en dubbel betydelse. Vi kommer att använda data från NTA-projektet för att analysera den stigande genomsnittliga åldern i EU-länderna. Projektet syftar också till att sammanställa en agenda för att klara av omställningen till en framtid där folk lever allt längre.

Finansiär: EU:s sjunde ramprogram
Tidsplan: 2014–2017
Projektledare: Professor Alexia Fürnkrantz-Prskawettz vid Wiens tekniska universitet.
Bland övriga projektmedlemmar: Kirk Scott, Gustav Öberg

Tidsplan

2014-2017

Projektledare

Anders Ekholm