Genomfört: Kan användandet av artificiell intelligens i rekryteringsprocessen leda till en ökad inkludering av missgynnade grupper? En studie av svenska företag

Att använda AI i rekrytering sägs kunna både effektivisera rekryteringsprocessen och minska förekomsten av diskriminering. Men stämmer detta? Det här projektet tittar närmare på det nya verktyget fungerar och upplevs i praktiken.

Implementeringen av teknik som är baserad på artificiell intelligens (AI) förväntas förändra organiseringen av det moderna samhället på ett genomgripande sätt. Jobbrekrytering är ett av de områden som redan nu håller på att förändras med hjälp av teknik som är baserad på artificiell intelligens. Här antas ’intelligenta’ algoritmer kunna kraftigt effektivisera bedömningsprocessen och minska förekomsten av diskriminering eftersom algoritmer kan programmeras att bortse från faktorer som de sökandes kön, etnicitet, ålder mm. Det finns emellertid en del som tyder på att dessa algoritmer, tvärtemot mot vad som är avsett, riskerar att reproducera de fördomar som redan finns i det samhälle där de används.

Det har ännu inte genomförts några empiriska studier av effekterna av rekrytering med algoritmer i verkliga organisationer, varken i Sverige eller i andra länder. Syftet med det här projektet är att börja fylla denna betydande kunskapslucka genom att studera effekterna av implementering av AI i rekryteringsprocessen i svenska företag. 

Projektet kommer att analysera personaldata och jobbansökningar med fokus på demografiska förändringar över tid, och intervjua anställda inom IT, HR, chefer som jobbar närmare de anställda om deras upplevelser av förändringen av rekryteringsprocessen, samt personer som anställts efter implementeringen av algoritmer. Projektet kommer även att intervjua arbetsförmedlare om hur de upplever denna förändring och om hur de förbereder jobbsökande inför närvaron av algoritmer i rekryteringsprocessen, samt jobbsökande som utan framgång sökt jobb på företag som använder sig av artificiell intelligens i rekryteringen. På så vis fångar vi upp erfarenheterna av denna teknologiska förändrings ’vinnare’ och ’förlorare’.

Tidsplan

2020–2023

Projektledare

Moa Bursell Docent i sociologi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier

Projektmedlemmar

Lambros Roumbanis Docent i sociologi

Finansiär

Vetenskapsrådet