World Values Survey

World Values Survey är ett globalt forskarnätverk som sedan 1980-talet genomfört stora intervjuundersökningar världen över för att studera människors värderingar.

World Values Survey (WVS) har sedan 2012 sitt internationella sekretariat på Institutet för Framtidsstudier i form av generalsekreteraren Bi Puranen.

Data samlas in i olika omgångar (vågor) som kan pågå i flera år. När all data är insamlad och kvalitetsprövad i en våg görs de tillgängliga på WVS webbplats där vem som helst kan ta del av dem och använda dem för egen forskning. Ett analysverktyg på webbplatsen gör det också enkelt att använda data för elever på gymnasie- och universitetsnivå.

Läs mer om World Values Survey.

Tidsplan

Pågående

Projektledare

Bi Puranen Docent i ekonomisk historia

Finansiär

WVS kan drivas tack vare en lång rad samarbeten och finansiärer. Finansiärer söks ibland lokalt där intervjuerna görs, ibland hos internationella organisationer.