Foto: Hans Malm

Att vidga sina vyer - tillsammans

Ett nytt format för forskningskommunikation i grupp, där performativa inslag och deltagarnas egna upplevelser utgör utgångspunkt för diskussion.

Projektet "Expanding Minds - Together" har som mål att verka för ett mer hållbart samhälle genom att engagera fler medborgare i en diskussion om vårt samhälles framtid, och motverka polarisering och åsiktskorridorer.

Detta görs genom att utveckla en metod för diskussion av forskning i grupp. Performativa verktyg används för att skapa engagemang och förståelse, och göra det möjligt att bearbeta dilemman och generera mening i grupp. Metoden ska fungera som en plats där medborgare bjuds in att ta del av aktuell samhällsforskning, men där det är deltagarnas egna erfarenheter och inte forskningsresultaten i sig som utgör utgångspunkt. Den tankemodell som författaren och filosofen Lea Ypi använder i sin bok "Fri - en uppväxt vid historiens slut" används som inspiration: att förstå begrepp kopplade till samhälle och samhällsutveckling genom att reflektera över den egna uppväxten.

Projektet ska skapa ett mindre, duplicerbart scenkonstformat som sedan kan spridas och användas i flera olika kontexter; skolor, bibliotek, organisationer, studieförbund osv. för att erbjuda en arena där människor kan ta del av aktuell forskning på ett sätt som engagerar människor i en grupp. 

Övriga projektmedlemmar inkluderar:

Jörgen Dahlqvist, Tomas Rajnai & Jens Nielsen - koncept och regi
Sima Wolgast, universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet - följeforskning
Samarbetsparter - Kulturhusen i Husby, Skärholmen, Vällingby och ABF Stockholm

Tidsplan

2024–2026

Projektledare

Staffan Julén Kommunikationschef, konstnärlig forskare

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Postkodstiftelsen