Ina Caesar

Jag disputerade i biokemi år 2010 vid Linköpings Universitet. På institutet arbetar jag med forskningsprojekt rörande komplexa system inom statsförvaltningen. I forskningsteamet ingår även Anders Ekholm. Vi fokuserar främst på långsiktiga effekter inom vården och omsorgen. Det kan bland annat handla om nya arbetsmetoder eller nya behandlingar och hur det påverkar individen, personalen och systemet där olika huvudmän ansvarar. 

Jag har tidigare främst arbetat som hjärnforskare, både på Karolinska Universitetet, Linköpings Universitet, och på Mount Sinai Medical Center i New York. Jag har därutöver samordnat ett regeringsuppdrag på Myndigheten Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), där uppdraget var att bidra till lärande och att stärka förutsättningarna för säkerhet och kvalitet inom svensk vård och omsorg genom datadrivna analyser.

Utöver forskningsprojekten arbetar jag även som konsult och styrelseledamot. Som forskare har jag alltid kombinerat mina forskningsprojekt med uppdrag inom populärvetenskap, tvärvetenskap och entreprenörskap.