Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa

Vårdpersonal inom reproduktiv hälsa uppmuntras att både använda jämställdhetsperspektiv och ge kultursensitiv vård. Hur hanteras värdekonflikter i mötet med migranter?

Låsningar och lösningar i vårdmöten i det mångkulturella Sverige

Sverige anses vara det mest jämställda landet i världen, enligt World Values Survey (WVS), vilket gör det till ett land med extremt liberala kulturvärden som jämlikhet och reproduktiva rättigheter. Utgångspunkten för projektet är de globala värdeundersökningar som WVS regelbundet utför. Flera frågor i denna enkät kan kopplas till synen på sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR), t.ex. sex före äktenskap och abort. Tidigare WVS-studier visar hur migranters attityder i hemlandet närmar sig värdlandet men upprätthållandet av värdekonservativa normer anses delvis förklara socioekonomiska skillnader. Sverige är ett mångkulturellt land där många invandrare kommer från Mellanöstern med kulturvärden i skarp kontrast till de svenska liberala värderingarna.

Vårdpersonal inom reproduktiv hälsovård uppmuntra att införliva jämställdhetsperspektiv samtidigt som de ska ge en kultursensitiv vård. I vårdmöten kan känsliga ämnen inom sex, samlevnad och reproduktion leda till spänningar i mötet, missförstånd, och i slutändan en försämrad vård med t.ex. oönskade graviditeter. Mycket lite forskning finns om hur vården hanterar denna utmaning.

Projektet ämnar undersöka skillnaderna i kulturella värden mellan migranter och vårdpersonal, förändringen över tid och eventuella fördomar (studie1). Vi antar att vårdpersonal och invandrare som möter värdekonflikter utvecklar praktiska lösningar när det behövs. I studie 2 är syftet att fånga lösningsstrategier och utforska varför de varit framgångsrika via djupintervjuer med migranter och personal. I studie 3, baserat på resultaten från studie 1 och 2, kommer verktyg utvecklas och utvärderas för att hjälpa vårdpersonal att reflektera över sina egna värderingar och att ta itu med värdekonflikter. Projektet bedrivs i samarbete mellan forskare inom reproduktiv hälsa, antropologi, socialt arbete och WVS värdering och normforskning. Nyckelpersoner med rötter i Mellanöstern ingår också i gruppen.

IFFS är projektpartner i detta projekt och nedan finns de personer listade som deltar från IFFS. Projektet är baserat på Uppsala universitet där projektledaren Birgitta Essén finns.

 

Tidsplan

2019–2024

Projektledare

Birgitta Essén, Uppsala universitet

Projektmedlemmar

Minna Persson Magisterexamina i lingvistik, migration och utveckling
Pontus Strimling Docent i nationalekonomi
Andrey Tibajev Fil.dr. i etnicitet och migration
Irina Vartanova Fil.dr. i psykologi

Finansiär

Forte & Vetenskapsrådet