Global Social Network

Det finns sociala normer som reglerar de flesta aspekter av livet, inklusive mat, språk, klädsel och hygien. Global forskning om sociala normer syftar till att kartlägga variationer i normer över hela världen och utforska teorier om varför normerna ser ut som de gör.

Global Social Network är ett forskarnätverk med säte på Institutet för framtidsstudier som länkar samman forskare från över 130 länder. Ett stort fokus har lagts på att även inkludera länder i Afrika och Asien. En lista på alla länder och siter som ingår i nätverket samt länkar till studier redan utförda av nätverket finns här.

Syftet med nätverket är att organisera världsomspännande studier om sociala normer och metanormer, hur de varierar mellan samhällen och  hur de förändras över tid. GSN är inspirerat av World Values Survey och International Social Survey Programme, med skillnaden att varje studie är utformad för att behandla specifika, teoretiskt motiverade forskningsfrågor, samtidigt som det producerar dataset som kan vara användbara för att studera andra forskningsfrågor.

Mer information om GSN och studierna utförda inom ramarna för nätverket finns här: www.globalsocialnorms.org

Tidsplan

2022-

Projektledare

Kimmo Eriksson Professor i matematik/tillämpad matematik

Projektmedlemmar

Giulia Andrighetto Fil.dr. i filosofi
Pontus Strimling Docent i nationalekonomi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse