Uppdrag

Förutom forskningsprojekt som är finansierade av forskningsanslag har vi även kortare uppdrag.

För närvarande pågår följande uppdrag:

Bättre folkhälsa genom skolframgång
Projekt i Angered, Göteborg, där man med hjälp av nya digitala verktyg försöker fånga upp elever med hög skolfrånvaro. Uppdrag från Angered.

Bort med flaskhalsar för bättre folkhälsa
Projekt i Kalmar läns landsting som kombinerar olika typer av data för att identifiera grupper som behöver särskild hjälp eller processer som behöver förbättras.

Migrant WWS Region Värmland
Uppdrag från Region Värmland

Sammanslagning av mikrosimuleringsmodellen SESIM:s två versioner
Uppdrag från Folkhälsomyndigheten.

Säkerställning av representativitet för utrikes födda i WVS-undersökningen
Uppdrag från Regeringskansliet