Uppdrag

Förutom forskningsprojekt som är finansierade av forskningsanslag har vi även kortare uppdrag.

För närvarande pågår följande uppdrag:

 

Migrant WWS Region Värmland
Uppdrag från Region Värmland

Migrant WVS Region Dalarna

Utvärdering av FLEXIT
Uppdrag åt Riksbankens jubileumsfond