Maria Wallenberg Bondesson

Jag är filosofie doktor i historia, och disputerade år 2003 på en avhandling om olika typer av religiösa konflikter i Sverige under 1600-1800-talen.

Sedan 2007 har jag mer fokuserat min forskning på kulturell dynamik, och särskilt på globala trender inom lagstiftning och normer. Tidigare har jag arbetat på Centrum för evolutionär kulturforskning, SU och med forskningsadministration på Vetenskapsrådet.

Tillsammans med Arne Jarrick avslutar jag just en komparativ studie av långsiktiga trender inom lagstiftning i framför allt Frankrike, England, Västasien, Kina, Sverige, Ryssland och Indien. På institutet arbetar jag inom projektet ”Konflikt, samarbete och jämlikhet”.

Nyligen publicerade arbeten:

Publikationer