Inre motivation och yttre sanktion som drivkrafter för prosocialt beteende

Varför samarbetar vi med varandra och delar med oss med andra? Projektet studerar drivkrafter bakom samarbete, generositet och annat prosocialt beteende.

Varför samarbetar vi med varandra och delar med oss med andra? I vissa fall ligger själviska motiv bakom vad som i förstone framstår som osjälviska handlingar, som när en god gärning motiveras av förhoppningar om framtida gentjänster, eller fruktan för framtida bestraffningar. Man kan i detta tala om att det är yttre sanktioner, i form av andra människors framtida handlande, som motiverar en självisk individ att bete sig generöst eller samarbetsinriktat. I andra fall samarbetar vi och delar med oss fast det inte för med sig några framtida fördelar – vårt handlande motiveras då av någon form av inre drivkrafter, kanske en uppfattning om vad som är rätt, eller en känsla av sympati, eller en önskan att vara en viss sorts person.

Detta projekt studerar drivkrafter bakom samarbete, generositet och annat prosocialt beteende. Inre motivation att bete sig prosocialt kontrasteras med yttre sanktioner som får även själviska agenter att bete sig prosocialt. För detta syfte studerar projektet tre besläktade spelteorietiska modeller. Spelteori är ett matematiskt ramverk för att beskriva interaktiva beslutssituationer.

Tidsplan

2020-2025

Projektledare

Erik Mohlin Docent i nationalekonomi

Projektmedlemmar

Alexandros Rigos PhD, Economics

Finansiär

Vetenskapsrådet