Anna Hedin Ekström

Photo: Cato Lein

Doktorand i socialt arbete vid Gävle Högskola. Jag fokuserar på frågor som rör otillåten påverkan, arbetsmiljö, våldsbejakande extremism och säkerhet. I projektet ”countering extremism on a local level” ska jag stödja organisationer i att själva utvärdera sin verksamhet. Projektet leds av Harvard i USA och är finansierat av Natos Science for Peace-program” och stöds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Projekt