IFFS-Rapporter

Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige

Rostami, Amir , Mondani, Hernan , Carlsson, Christoffer , Sturup, Joakim , Edling, Christofer , Sarnecki, Jerzy | 2018

Läs mer

How are our young adults doing? A report on labour market activities and living conditions

Plenty, Stephanie , B. Andersson, Anton , Hjalmarsson, Simon , Mood, Carina , Rudolphi, Frida , Treuter , Georg | 2018

Läs mer

Hur går det för våra unga vuxna? En rapport om sysselsättning och levnadsvillkor

Plenty, Stephanie , B. Andersson, Anton , Hjalmarsson, Simon , Mood, Carina , Rudolphi, Frida , Treuter , Georg | 2018

Läs mer

Kunskapshöjande åtgärder om afrofobi. En pilotstudie

Jebari, Karim , Vartanova, Irina ; Håkansson Bolve, Matilda; Magnusson, Måns och Manzizila, Gina | 2017

Läs mer

Bortom IT. Om hälsa i en digital tid

Ekholm, Anders , Jebari, Karim Fredrik Nilsson, Sara Riggare, Drasko Markovic, Erik Wetter, Jenny Wahlgren, Jesper Olsson, Anna Krohwinkel, Hans Winberg, Jon Rognes, Britt-Marie Ahrnell, Patrik Sundström, Fredrik Lindencrona, Tomas Bokström, Ing-Marie Wieselgren | 2016

Läs mer

Labour market policies against the odds? Job finding among participants in ESF-projects in comparison with the Public Employment Service

Ryszard Szulkin, Lena Nekby, Magnus Bygren, Clara Lindblom, Kenisha Russell-Jonsson, Ragnar Bengtsson, Erik Normark 2014

Läs mer

Nya aktörer inom arbetsmarknaden. Hur väl lyckas de och till vilken kostnad?

Jonas Karlsson, Ryszard Szulkin, Clara Lindblom och Magnus Bygren 2014

Läs mer

På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering

Ryszard Szulkin, Lena Nekby, Magnus Bygren, Clara Lindblom, Kenisha Russell-Jonsson, Ragnar Bengtsson, Erik Normark 2013

Läs mer

Humanisterna och framtidssamhället

Julia Boguslaw, Anders Ekström, Lars Geschwind, Niklas Stenlås, Sverker Sörlin, Miriam Terrell, Eskil Wadensjö 2011

Läs mer

European Social Models, Protection and Inclusion

Joakim Palme, Kenneth Nelson, Ola Sjöberg, Renate Minas 2009

Läs mer

What Future for Social Investment?

Editors: Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme 2009

Läs mer

Att göra historia. Vänbok till Christina Florin

Red. Maria Sjöberg & Yvonne Svanström 2008

Läs mer

Hälsa – makt, tolkning, styrning

Red., Kristina Engwall, Magdalena Bengtsson Levin, Stefanie von Schnurbein 2008

Läs mer

Sverigebilder

Red., Urban Lundberg och Mattias Tydén 2008

Läs mer

Children’s Work in Everyday Life

Kristina Engwall and Ingrid Söderlind, eds., 2007 2007

Läs mer

Den självstyrande medborgaren?

Red. Christina Florin, Elisabeth Elgán, Gro Hagermann 2007

Läs mer

Friskolorna och framtiden

Red. Anders Lindbom 2007

Läs mer

Staten som vän eller fiende?

Marika Hedin, Urban Lundberg, Jens Rydström och Mattias Tydén 2007

Läs mer

Sverige i världen

Thomas Lindh 2007

Läs mer

Den kreativa staten

Red. Torbjörn Lundqvist 2006

Läs mer

How Migration Can Benefit Development

Kristof Tamas and Joakim Palme, eds. 2006

Läs mer

Labour Migrants Unbound?

Kristof Tamas and Rainer Münz 2006

Läs mer

Drömmen om den rätta

Kristina Engwall 2005

Läs mer

Var kommer barnen in?

Ingrid Söderlind och Kristina Engwall 2005

Läs mer

Framtiden i samtiden

Red. Christina Florin & Christina Bergqvist 2004

Läs mer