Erik Mohlin

Photo: Cato Lein

Jag är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudier.

Min forskning är inriktad på spelteori, särskilt evolutionär spelteori, inlärning i spel, sociala normer och begränsad rationalitet.

Jag har magisterexamina i nationalekonomi (Handelshögskolan i Stockholm) och Teoretisk filosofi (Stockholms Universitet). Jag doktorerade i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Därefter tillbringade jag två år vid University College London, och tre år vid Universitetet i Oxford som postdok innan jag återvände till Sverige.

År 2020 kom jag till Institutet för framtidsstudier där jag kommer arbeta med mitt projekt “ Inre motivation och yttre sanktion som drivkrafter för prosocialt beteende”.

Jag är Wallenberg Academy Fellow. Min forskning finansieras även av Vetenskapsrådet och Handelsbankens forskningsstiftelser.

Du kan läsa mer om min forskning på min hemsida:
Erik Mohlins hemsida. 

Tre nyligen publicerade arbeten:

Tre ofta citerade arbeten:

Publikationer

Projekt