Erik Mohlin

Jag är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudier.

Min forskning är inriktad på spelteori, särskilt evolutionär spelteori, inlärning i spel, sociala normer och begränsad rationalitet.

Jag har magisterexamina i nationalekonomi (Handelshögskolan i Stockholm) och Teoretisk filosofi (Stockholms Universitet). Jag doktorerade i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Därefter tillbringade jag två år vid University College London, och tre år vid Universitetet i Oxford som postdok innan jag återvände till Sverige.

År 2020 kom jag till Institutet för framtidsstudier där jag kommer arbeta med mitt projekt “ Inre motivation och yttre sanktion som drivkrafter för prosocialt beteende”.

Jag är Wallenberg Academy Fellow. Min forskning finansierar även av Vetenskapsrådet och Handelsbankens forskningsstiftelser.

Du kan läsa mer om min forskning på min hemsida:
Erik Mohlins hemsida. 

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Mohlin, E., Östling, R., and Tao-yi Wang, J. (2020) “Learning by Similarity-weighted Imitation in Winner-takes-all Games” Games and Economic Behavior 120 (March), pp. 225-245.

  • Bernergård, A., & Mohlin, E. (2019)“Evolutionary Selection against Iteratively Weakly Dominated Strategies” Games and Economic Behavior 117 (Sept.), pp. 82-97.

  • Heller, Y. & Mohlin, E. (2018) “Observations on Cooperation” Review of Economic Studies 85:4, pp. 2253–2282.

Tre ofta citerade arbeten:

  • Mohlin, E. (2014) “Optimal Categorization” Journal of Economic Theory 152, pp. 356–381.

  • Mohlin, E. (2012) “Evolution of Theories of Mind” Games and Economic Behavior 75(1), pp. 299-312.

  • Mohlin, E & Johannesson M. (2008) “Communication: Content or Relationship?”, Journal of Economic Behavior and Organization 65, pp. 409–419.