Tina Askanius

Jag är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation på Malmö universitet. Där är jagockså en av de som leder den tvärvetenskapliga forskningsplattformen Rethinking Democracy. (REDEM). Jag doktorerade 2012 i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet med avhandlingen Radical Online Video. YouTube, video activism and social movement media practices

Min forskning fokuserar på relationen mellan sociala rörelser, politisk aktivism och medier, såväl digitala onlinemedier som traditionella massmedier. Jag har publicerat ett flertal studier rörande mediepraktiker inom anti-kapitalistiska rörelser, klimatrörelsen, feministiska samt högerextrema rörelser. I nuläget jobbar jag på ett forskningsprojekt om #metoo-rörelsen i den skandinaviska kontexten samt den nynazistiska rörelsen och på Institutet för framtidsstudier i projektet Våldsbejakande hot och inre säkerhet, om den våldsbejakande högerextremismen i Sverige.

Publikationer

Projekt