Hernan Mondani

Photo: Cato Lein

Jag arbetar vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet och som forskare vid Institutet för Framtidsstudier. Tidigare har jag varit forskningsassistent och doktorand vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet (2012-2017).

Jag är huvudsakligen intresserad av modellering av social organisering. I synnerhet undersöker jag statistiska mönster som uppstår ur organisationsdynamiken och tillväxt samt dessa mikroskopiska konsekvenser i termer av interaktioner på individnivån. Metodologiskt inspireras jag av begrepp och verktyg från tvärvetenskapliga ramverk så som komplexa och sociala nätverksanalys och sekvensanalys. Utöver dess har jag nytta av idéer och metoder från andra fält exempelvis komplexa system, organisationsekologi, evolutionär systembiologi och statistisk fysiken av icke-jämvikta system. Jag är vidare intresserad av skillnader och likheter mellan modeller för sociala, biologiska och fysiska fenomen, både på ett filosofiskt plan och gällande modelldesign och implementation.

På institutet arbetar jag inom projektet ”Våldsbejakande organisering och antisociala karriärer” som finansieras av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). För det mesta kommer jag att syssla med datahantering- och modelleringsfrågor.

Tre nyligen publicerade arbeten

Ett ofta citerat arbete

Publikationer

Projekt