Forskare

Pontus Strimling

Telefon: 08-402 12 00

Pontus Strimling

Docent i nationalekonomi

Jag är forskningsledare för Institutet för Framtidsstudiers tema "Nya teknologier och mänsklighetens framtid" och biträdande föreståndare för Centrum för evolutionär kulturforskning.

Jag är en metodiskt bred samhällsvetenskaplig forskare som undersöker hur kultur förändras. Just nu arbetar jag aktivt med hur AI kommer att påverka samhället under de kommande 15 åren samt varför värderingar och normer ändras. 

Mitt arbete fokuserar på förändringsmönster på samhällsnivå som beror på mängder av händelser på individnivå. Exempel på centrala variabler som mina förklaringar baseras på är: vad som styr köpbeslut, vilka beteenden man tenderar att straffa eller vilka argument som ligger bakom olika värderingar. Utifrån hur dessa händelser på individnivå förändras gör jag matematiska modeller som förutsäger samhällsförändringar, som exempelvis ändringar i den allmänna opinionen eller vilka AI-applikationer som sprids. 

Tre nyligen publicerade arbeten:

    •  Eriksson K, Vartanova I, Strimling P, Simpson B. (2018) Generosity pays: Selfish people have fewer children and earn less money. J Pers Soc Psychol. doi:10.1037/pspp0000213.

    • Strimling, P., & Frey, S. (2018). Emergent Cultural Differences in Online Communities’ Norms of Fairness. Games and Culture, 1555412018800650.

    • Strimling, P., de Barra, M., & Eriksson, K. (2018). Asymmetries in punishment propensity may drive the civilizing process. Nature Human Behaviour, 1.