Forskare

Pontus Strimling

Pontus Strimling

Docent i nationalekonomi

Jag är en metodiskt bred samhällsvetenskaplig forskare som arbetar vid Institutet för Framtidsstudier. Vid institutet studerar jag hur det kommer sig att social normer förändras, i vilken riktning de går och hur den förändringsprocessen kan påverkas. Mitt arbete fokuserar på de individuella grunderna för normförändring både hur strukturerna kring straff ser ut och på vilka beteendetendenser som skapar och förändrar normer. På institutet leder jag temat "Nya teknologier och mänsklighetens framtid" tillsammans med Olle Häggström. Därutöver deltar jag i arbetet kring jämlikhetsnormer och diskriminering som ingår i institutets forskningsprogram. Jag har tidigare undersökt hur kulturella drag sprids både hos människor och djur. I mitt arbete använder jag matematiska modeller, experiment och korskulturella undersökningar. Mer information går att finna på min hemsida.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Strimling, P., de Barra, M., & Eriksson, K. (2018). Asymmetries in punishment propensity may drive the civilizing process. Nature Human Behaviour, 1.
  • Eriksson, K., Strimling, P., Andersson, P. A., Aveyard, M., Brauer, M., Gritskov, V., ... & Molho10, C. (2017). Cultural Universals and Cultural Differences in Meta-Norms about Peer Punishment.Management and Organization Review in press
  • Cownden, D., Eriksson, K., & Strimling, P. (2017). A popular misapplication of evolutionary modeling to the study of human cooperation. Evolution and human behavior38(3), 421-427.