Pontus Strimling

Photo: Cato Lein

Jag är forskningsledare för Institutet för Framtidsstudiers tema "Nya teknologier och mänsklighetens framtid", gästprofessor vid Uppsala universitetet på Migration och hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa och biträdande lektor vid Institutet för analytisk sociologi, Linköping universitetet.

Jag är en metodiskt bred samhällsvetenskaplig forskare som undersöker hur kultur förändras. Just nu arbetar jag aktivt med hur AI kommer att påverka samhället under de kommande 15 åren samt varför värderingar och normer ändras. 

Mitt arbete fokuserar på förändringsmönster på samhällsnivå som beror på mängder av händelser på individnivå. Exempel på centrala variabler som mina förklaringar baseras på är: vad som styr köpbeslut, vilka beteenden man tenderar att straffa eller vilka argument som ligger bakom olika värderingar. Utifrån hur dessa händelser på individnivå förändras gör jag matematiska modeller som förutsäger samhällsförändringar, som exempelvis ändringar i den allmänna opinionen eller vilka AI-applikationer som sprids.

Mer om min forskning:
www.pontusstrimling.com
www.globalsocialnorms.org 
www.AIfutures.org
Samtliga publikationer

CV

 

Tre nyligen publicerade arbeten

Publikationer

Projekt