Vågspel, villkor och vederlag vid arbetsmarknadens framkant

Hur kan politik utformas för att skydda dem vars jobb är mest utsatta av arbetsmarknadens omställningar? Frågan utforskas i denna registerbaserade analys av karriärer i unga och innovativa företag.

De grupper som är beroende av jobb med låga kvalifikationskrav har påverkats negativt av kunskap- och servicesamhällets framväxt, visar forskning om strukturella förändringar i välfärdsstater. Dessutom indikerar viss ekonomisk forskning att de företag som har störst och framför allt disproportionerlig inverkan på skapandet av nya jobb är så kallade ‘unga’ och ‘innovativa’.

Det här projektet kombinerar insikter från dessa två perspektiv och analyserar de individuella omständigheter som är förknippade med karriärer i unga kunskapsorienterade företag. Är dessa karriärer instabila och förknippade med inkomstbortfall? Hur viktigt är det med rätt sorts utbildning och erfarenhet för att göra karriär i dessa företag?

Arbetsmarknadspolitikens utformning har stor inverkan på de möjligheter en arbetande har att navigera en arbetsmarknad under ständig förändring. Hur effektivt den utformas beror på hur mycket kunskap det finns kring vilka faktorer som klarlägger individers rörelser i expanderande sektorer av ekonomin.

Detta projekt kommer att använda sig av administrativa data som länkar samman individers karriärer med de företag de arbetar inom mellan åren 1986–2020 och utföra analys som utforskar hur arbetsmarknadspolitiska utvecklingar kan åstadkommas i bättre överensstämmelse med arbetandes behov. 

Tidsplan

2023-2025

Projektledare

Johan Westerman Fil.dr. i sociologi

Finansiär

Forte