Hur uppstår och förändras mänskliga normer?

Många samhällen präglas av normer som i det långa loppet är skadliga för befolkningen. Hur kan dessa normer förändras?

Många samhällen präglas av normer som i det långa loppet är skadliga för befolkningen. Dessa normer inkluderar skattefusk, mutor och förtryck av minoriteter. I detta tvärvetenskapliga projekt ska vi undersöka hur skadliga sociala normer kan förändras hos befolkningen.

Vi kommer att kombinera modeller för beslutsfattande från kognitiv och social psykologi med laboratorieexperiment och datasimuleringar. Projektets mål är att bygga välgrundade modeller för hur normer uppstår och sprids som kan användas av beslutsfattare.

Tidsplan

2017-2024

Projektledare

Giulia Andrighetto Fil.dr. i filosofi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse