Nyheter

12 december 2017

Om jämställdhet och barnmorskors rätt att slippa utföra abort - nytt nummer av Filosofisk tidskrift ute nu!

Nu finns ett nytt nummer av Tidskrift för politisk filosofi, där två av våra forskare är med. Åsa Burmanintervjuas i serien Po... försvarar aborträtten mot barnmorskors rätt att följa sitt samvete, i ett pågående replikskifte kring samvetsfrihet.

11 december 2017

Tankar om självkörande fordon

I takt med att teknologin som krävs för självkörande fordon gör framsteg, söker alltfler icke-tekniska frågor sina svar. Vem ...

04 december 2017

Bäst eller sämst i klassen? Valet av hållbarhetsmått avgör

Ställ en till synes enkel ja och nej-fråga till en forskare och du kan vara ganska säker på att få svaret att det beror på. D...

04 december 2017

Har vi en moralisk rätt att rösta?

Rösträtten är numera vitt erkänd som ett nödvändigt krav i en demokrati. Rösträtten regleras av lagen, men för många kan rätt... har haft en rätt att välja sina egna representanter, men att makthavare har undanhållit vissa grupper denna rätt.

17 november 2017

Värdekonflikter mellan migranter och vårdpersonal

En ny studie ska undersöka skillnaderna i kulturella värden mellan migranter och vårdpersonal, vilka strategier som varit fra...

Visa alla nyheter
Gå till IF Play