Nyheter

13 januari 2021

Två doktorandtjänster utlyses i forskningsprogram om samarbete för hållbar utveckling

Vi utlyser två doktorandtjänster för det nya forskningsprogrammet Transformativa partnerskap för hållbar utveckling. En analy...

Läs mer
11 januari 2021

Två radikala förslag för att rädda demokratin

Mer makt åt arbetarna och ett globalt FN-parlament. DN recenserar boken Folk & vilja, där Folke Tersman, professor i filo...

Läs mer
07 januari 2021

Teknologi i kampen mot kortsiktighet

En till kaka nu, eller den långsiktiga belöningen av bättre hälsa i framtiden? Människor är över lag ganska dåliga på att avs...

Läs mer
07 januari 2021

Forskarens roll i den offentliga debatten

Vilken roll bör forskare ha i den offentliga debatten? Vilket ansvar har de själva att delta? Statens medicinsk-etiska råd ar...

Läs mer
Visa alla nyheter 

Nyligen publicerat

Residential context and COVID-19 mortality among adults aged 70 years and older in Stockholm: a population-based, observational study using individual-level data
Vetenskapliga artiklar, 2020
Martin Kolk, Branden, Maria, Aradhya, Siddartha, Härkönen, Juho, Drefahl, Sven, Malmberg, Bo, Rostila, Mikael, Cederström, Agneta, Andersson, Gunnar & Mussino, Eleonora
Läs mer
The Matthew effect in political science: head start and key reforms important for democratization
Vetenskapliga artiklar, 2020
Patrik Lindenfors& Matthew Wilson & Staffan I. Lindberg
Ladda ner artikeln
Visa fler publikationer