Nyheter

12 november 2018

Ny rapport om organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism och olika typer av organiserad brottslighet utgör dagliga hot mot vår demokrati. De har därför haft ...

01 november 2018

Bänkkamrater i det segregerade klassrummet

”Vem i klassen vill du inte sitta bredvid?” Den frågan ställdes till nästan 5 000 elever på svenska högstadieskolor 2010/2011....

11 oktober 2018

Drömmen om den självkörande bilen

Vägar utan köer, lekparker istället för parkeringar och det definitiva genombrottet för den delade ekonomin. Det är några av ....   

11 oktober 2018

Några tankar om självkörande fordons politiska och etiska konsekvenser

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att överblicka de förändringar som en ny teknologi kan föra med sig. Men för att ha...

05 oktober 2018

Det lönar sig att vara osjälvisk

Hur går det för den som beter sig osjälviskt och gör uppoffringar för andras skull? Enligt en tvärvetenskaplig studie av fors...

Visa alla nyheter 
Gå till IF Play