Nyheter

20 november 2018

Postdoc sökes till forskning om nya teknologier och mänsklighetens framtid

Institutet för Framtidsstudier (IF) söker en forskare för att forska inom ramen för temat ”Nya teknologier och mänsklighetens... 

14 november 2018

Kollektivt ansvar - hur gör man?

Den senaste tidens allt ökande klimatrapportering gör det uppenbart att effekterna av många människors handlande kan leda til...koldioxidutsläpp, exempelvis, inte gör någon skillnad för jordens uppvärmning. Vi står inför ett kollektivt problem, som alla vi verkar vara ansvariga för, och som alla vi tillsammans måste lösa. Men mänskligheten är inget organiserat kollektiv, likt ett företag, en stat eller organisation. I vilken bemärkelse kan då mänskligheten, som grupp, handla? Vad krävs egentligen för att kunna ha kollektivt agentskap, och i förlängningen, tillskrivas kollektivt ansvar?

12 november 2018

Ny rapport om organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism och olika typer av organiserad brottslighet utgör dagliga hot mot vår demokrati. De har därför haft ...

01 november 2018

Bänkkamrater i det segregerade klassrummet

”Vem i klassen vill du inte sitta bredvid?” Den frågan ställdes till nästan 5 000 elever på svenska högstadieskolor 2010/2011....

11 oktober 2018

Drömmen om den självkörande bilen

Vägar utan köer, lekparker istället för parkeringar och det definitiva genombrottet för den delade ekonomin. Det är några av ....   

Visa alla nyheter 
Gå till IF Play