Nyheter

14 november 2018

Kollektivt ansvar - hur gör man?

Den senaste tidens allt ökande klimatrapportering gör det uppenbart att effekterna av många människors handlande kan leda til...koldioxidutsläpp, exempelvis, inte gör någon skillnad för jordens uppvärmning. Vi står inför ett kollektivt problem, som alla vi verkar vara ansvariga för, och som alla vi tillsammans måste lösa. Men mänskligheten är inget organiserat kollektiv, likt ett företag, en stat eller organisation. I vilken bemärkelse kan då mänskligheten, som grupp, handla? Vad krävs egentligen för att kunna ha kollektivt agentskap, och i förlängningen, tillskrivas kollektivt ansvar?

12 november 2018

Ny rapport om organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism och olika typer av organiserad brottslighet utgör dagliga hot mot vår demokrati. De har därför haft ...

01 november 2018

Bänkkamrater i det segregerade klassrummet

”Vem i klassen vill du inte sitta bredvid?” Den frågan ställdes till nästan 5 000 elever på svenska högstadieskolor 2010/2011....

11 oktober 2018

Framtider: Drömmen om den självkörande bilen

Vägar utan köer, lekparker istället för parkeringar och det definitiva genombrottet för den delade ekonomin. Det är några av ....   

11 oktober 2018

Framtider: Några tankar om självkörande fordons politiska och etiska konsekvenser

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att överblicka de förändringar som en ny teknologi kan föra med sig. Men för att ha...

Visa alla nyheter 
Gå till IF Play