Nyheter

24 maj 2019

Nya ledamöter till institutets styrelse

I institutets styrelse finns alltid representanter från olika delar av samhället. I år välkomnar vi två nya ledamöter i form av som är generalsekreterare vid , och , forskningsdirektör på .

24 maj 2019

De nakna makthavarna

Patrik Lindenfors, expert på evolutionära analyser och forskare vid IFFS program “Vilken framtid? Utmaningar och vägval i det ...”, skriver på SVT Debatt att de flesta som diskuterar Greta Thunbergs roll i klimatdebatten helt missförstått "rolluppsättningen i detta nutidsdrama." "Det är inte upp till henne att informera oss om klimatvetenskapen, det har klimatforskarna redan gjort – för länge sedan, faktiskt. Det är inte upp till klimatforskarna att föreslå hur vi politiskt ska hantera problemet, deras kompetens är klimatvetenskap – inte politik. Det är istället upp till våra politiker att våga gå till val på en långsiktigt hållbar klimatpolitik. Den kompetens de behöver lyssna till är samhällsvetare och humanister."Läs hela texten .

15 maj 2019

Debatt: Om fördelningen av statliga forskningsmedel

Bör de svenska forskningsråden, där forskare får ansöka och i konkurrens kan erhålla anslag för sin forskning efter kollegial...

10 maj 2019

Klarhet och stringens till Akademien

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi och en av Institutet för framtidsstudiers afilierade forskare, efterträder Sara ...

10 maj 2019

Den rättvisa klimatpolitiken. Bilskatt, flygskatt och berättelsen om ett fossilfritt Sverige

Det är en sak att kräva en politik för klimatet, en annan att avstå bilkörande och Thailandsresor. Är det möjligt att skapa e...

Visa alla nyheter 
Gå till IF Play