Josef Hien

Photo: Cato Lein

Jag är intresserad av kopplingen mellan politisk-ekonomiska institutioner, religion, ideologier och kulturer. Efter att ha fått min doktorsgrad vid European University Institute i Florence 2012, forskade jag vid Max Planck Institute for the study of societies i Köln, Collegio Carlo Alberto i Turin, Wissenschaftszentrum i Berlin, University of Milan och Stockholms universitet. Jag har nu hittat ett hem på Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap på Mittuniversitetet i Sverige. 

För tillfället är jag tjänstledig från Mittuniversitetet och arbetar på Institutet för framtidsstudier varifrån jag under fem år kommer att driva tre forskningsprojekt: Vem bryr sig (om)? Hur välfärdskapitalister, kyrkor och migranter omdanar barn- och äldreomsorg i Sverige, Tyskland och Italien, finansierat av Vetenskapsrådet, "Kulturell politisk ekonomi och kris i Europa" finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, och "Dilemman i det demokratiska självförsvaret i public service i Europa", finansierat av Vetenskapsrådet. 2021 var jag en av finalisterna till RJ Pro Futura Scientia Fellowship vid SCAS i Uppsala 2021, nominerad av Göteborgs universitet.

 

Tre nyligen publicerade arbeten

Akaliyski, P., Welzel, C. & Hien, J. (2021). A community of shared values? Dimensions and dynamics of cultural integration in the European Union. Journal of European Integration, early view (open access)

Hien, J. and Wolkenstein, F. (2021) Where does Europe end? Christian Democracy and the expansion of Europe. Journal of Common Market Studies, early view. (open access)

Hien, J. (2020) European integration and the reconstitution of socio-economic ideologies: Protestant ordoliberalism vs social Catholicism, Journal of European Public Policy. (open access)

Tre ofta citerade arbeten

Hien, J. (2019) The Religious Foundations of the European Crisis. Journal of Common Market Studies. Vol. 57, No 2, 185-204. (open access)

Hien, J. (2020) A Cultural Political Economy: An Alternative Approach to Understanding the Divergences between Italian and German Positions during the Euro Crisis. Journal of Common Market Studies, early view. (open access)

Hien, J. and Joerges, C. (2017, eds.) Ordoliberalism, Law and the Rule of Economics, Oxford and Portland: Hart Publishing. (open access)

Publikationer

Projekt