Helena Hammarskiöld

Telefon: 0735-203780

Jag är initiativtagare och arbetsledare för projektet Expanding Minds - together/Att vidga sina vyer - tillsammans.

Jag driver en verksamhet för intersektoriella samarbetsprojekt som ett sätt att skapa nytänk hos både organisationer och publik. Möten på tvärs mellan discipliner och metoder, som engagerar, berör och transformerar - och som ett sätt att skapa förståelse.

Jag startade och drev verksamheten Dramaten& under 10 år, med en verksamhet som byggde på nya publikmöten och det nyskapande som uppstod i samarbeten. Där började ett givande samarbete med IFFS, med föreställningen Performance Workshop – att skapa och öva demokrati.

Efter uppsättningen på Dramaten 2021, då nationalscenens publik tillsammans med forskare och skådespelare utmanades i realtid till gemensam problemlösning, har föreställningen fått en fortsättning med ett nytt projekt; Expanding Minds - together. Syftet är att med kulturens redskap och medborgares erfarenheter som grund skapa bryggor mellan forskning och allmänhet, och på så sätt förnya demokratisk interaktion och organisering.

Tidigare har jag varit VD och tf konstnärlig ledare på Orionteatern i Stockholm, där en del av de samarbeten jag initierat på Dramaten fortsatte. Mitt fokus nu är att använda kulturens verktyg för att involvera människor i aktuella samhällsfrågor – i syfte att katalysera och hantera konflikter och demokratisk beslutsbildning med rötter i de egna erfarna emotionerna.