Foto: Flazingo Photos, Unsplash

Inkludering och exkludering på arbetsmarknaden - ett intersektionellt fältexperiment

Här studeras huruvida diskriminering utifrån kön och etnicitet sker i samband med anställningsprocesser.

Syftet med projektet är att med en intersektionell ansats undersöka anställningsdiskrimineringens roll när etnisk och könsmässig segregering och ojämlikhet på arbetsmarknaden reproduceras. Vi utför ett fältexperiment där vi skickar ett stort antal lika meriterade jobbansökningar till lediga tjänster. Kön och etnicitet signaleras genom de sökandes namn, och könsidentitet och etnisk identitet signaleras med stereotypa personliga egenskaper och fritidsaktiviteter. Vi skickar ansökningarna till jobb där sökande är typiska eller atypiska beroende på jobbens karaktär.

Baserat på de reaktioner vi får från arbetsgivarna kommer vi att kunna dra slutsatser om huruvida arbetsgivare är "förstärkare" eller "motverkare" i reproduktionen av segregering och ojämlikhet på arbetsmarknaden. Vi kommer också kunna dra slutsatser om mekanismer genom att analysera hur kombinationer av signaler påverkar arbetsgivares reaktioner.

IFFS är projektpartner i detta projekt och nedan listas personer på IFFS som deltar i projektet. Projektet har sin hemvist på Stockholms universitet.

Tidsplan

2020-2023

Projektledare

Magnus Bygren Professor i sociologi

Projektmedlemmar

Moa Bursell Docent i sociologi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier
Rojan Karakaya Master i statistik

Finansiär

Vetenskapsrådet