Anders Herlitz

Jag är forskare på Institutet för Framtidsstudier och undervisar också på filosofiska institutionen vid Stockholms universitet. Innan jag kom till Stockholm var jag knuten till Harvard University. Dessförinnan hade jag ett Marie Curie fellowship vid Rutgers University och Göteborgs universitet. 

Min forskning handlar om hur vi kan fatta rättfärdigade beslut när de olika beslutsalternativen är till synes ojämförbara, vilka principer som bör tillämpas för att utvärdera olika fördelningar av resurser bland människor med olika behov och relationen mellan principer och rättfärdigade beslut. Jag är särskilt intresserad av de här frågorna i relation till hälsovården och fördelning av hälsoresurser och klimatförändring och klimatpolicy. 

Vid institutet leder jag projektet ”Bra och rättvis fördelning av hälsorelaterade resurser” och deltar också i projektet ”Klimatetik och framtida generationer”.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • Herlitz, Anders. 2019. “Nondeterminacy, Two-Step Models, and Justified Choice,” Ethics 129: 284-308.

  • Herlitz, Anders. “Against lifetime QALY prioritarianism,” Journal of Medical Ethics 44: 109-113. 2018.

  • Herlitz, Anders. ”Stable and unstable choices,” Economics and Philosophy.

Tre ofta citerade arbeten

  • Herlitz, Anders. “The limited impact of indeterminacy for health care rationing: How indeterminacy problems show the need for a hybrid theory, but nothing more”, Journal of Medical Ethics 42: 22-25. 2016

  • Herlitz, Anders & David Horan. “Measuring needs for priority setting in healthcare planning and policy,” Social Science and Medicine 157: 96-102. 2016.

  • Herlitz, Anders, Munthe, Christian, Eklöf, Marianne & Gun Forsander. “The counseling, self-care, adherence approach to person-centered care and shared decision making: Moral psychology, executive autonomy, and ethics in multi-dimensional care decisions,” Health communication 31: 964-973. 2016.

Publikationer

Projekt