Anders Herlitz

Photo: Cato Lein

Jag är forskare på Institutet för Framtidsstudier och undervisar också på filosofiska institutionen vid Stockholms universitet. Innan jag kom till Stockholm var jag knuten till Harvard University. Dessförinnan hade jag ett Marie Curie fellowship vid Rutgers University och Göteborgs universitet. 

Min forskning handlar om hur vi kan fatta rättfärdigade beslut när de olika beslutsalternativen är till synes ojämförbara, vilka principer som bör tillämpas för att utvärdera olika fördelningar av resurser bland människor med olika behov och relationen mellan principer och rättfärdigade beslut. Jag är särskilt intresserad av de här frågorna i relation till hälsovården och fördelning av hälsoresurser och klimatförändring och klimatpolicy. 

Vid institutet leder jag projektet ”Bra och rättvis fördelning av hälsorelaterade resurser” och deltar också i projektet ”Klimatetik och framtida generationer”.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt