Stephanie Plenty

Min forskning kombinerar psykologi och sociologi, och handlar om betydelsen av sociala villkor för positiv utveckling bland unga och unga vuxna. Specifika områden inkluderar motivation, psykiskt välbefinnande och social integration. Mitt arbete om sociala villkor fokuserar på socioekonomisk och etnisk marginalisering jämfört med integration, interpersonella relationer samt kontextuella effekter av skolor.

På Institutet för Framtidsstudier arbetar jag inom de av Forte finansierade projekten Barns levnadsförhållanden i ett föränderligt samhälle: Socioekonomisk och etnisk ojämlikhet och YOUNGWORK. Utöver dessa arbetar jag även i projektet CILS4EU, en longitudinell undersökning om välbefinnande och integration av ungdomar i fyra Europeiska länder (Sverige, England, Tyskland, Nederländerna). Jag ingår också i forskningsgruppen för Levnadsnivåundersökningen (LNU) på Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Inom dessa projekt undersöker jag tre områden av ojämlikhet i ungdomars hälsa och välbefinnande: a) socioekonomiska resurserna och sociala stöd, b) social integration av invandrarbarn och c) sysselsättning och arbetsmarknaden .

Tre nyligen publicerade arbeten

  • Plenty, S. M. (2018). Too much or too little? A short-term longitudinal study of youth's own economic resources and risk behaviour. Journal of Adolescence, 66, 21-30.

  • Plenty S. M., Andersson A. B., Hjalmarsson S., Mood C., Rudolphi F., & Treuter G. (2018). “How are our young adults doing? A report on labour market activities and living conditions” Research Report 2018:1. Institute for Futures Studies, Stockholm; and the Swedish Institute for Social Research, Stockholm University.

  • Östberg, V., Plenty, S. M., Låftman, S. B., Modin, B., Lindfors, P. (2018). School Demands and Coping Resources−Associations with Multiple Measures of Stress in Mid-Adolescent Girls and Boys. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(10), 2143. 

Tre ofta citerade arbeten

  • Plenty, S. M. & Jonsson, J. O. (2017). Social exclusion among peers: The role of immigrant status and classroom immigrant density. Journal of Youth and Adolescence, 46(6), 1275-1288.

  • Hemphill, S. A. Plenty, S. M. Herrenkohl, T. I., Toumbourou, J. W., & Catalano, R. F. (2013). Student and school factors associated with school suspension: A multilevel analysis of students in Victoria, Australia and Washington State, United States.  Children & Youth Services Review, 36, 187-194.

  • Plenty, S. M. (2013). A multidimensional analysis of changes in mathematics motivation and engagement during high school. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 33(1), 14-30.

Publikationer

Projekt