Photo of Stephanie Plenty, Photographer: Sara Moritz

Forskare

Stephanie Plenty

Telefon: 08 402 12 21

Stephanie Plenty

Fil. dr. i psykologi

Min bakgrund är inom psykologi och mina huvudsakliga forskningsintressen behandlar betydelsen av sociala villkor för en positiv utveckling under tonåren och tidig vuxen ålder. Specifika områden inkluderar mentalt välbefinnande, skolengagemang, antisociala beteenden såväl som utsatthet för social exkludering. Mitt tidigare arbete om sociala villkor har främst fokuserat på mänskliga relationer och support liksom kontextuella effekter inom skola.

På Institutet för Framtidsstudier kommer jag arbeta inom det av Forte finansierade projektet Barns levnadsförhållanden i ett föränderligt samhälle: Socioekonomisk och etnisk ojämlikhet samt i projektet CILS4EU, en longitudinell undersökning av ungdomar i fyra Europeiska länder (Sverige, England, Tyskland, Nederländerna). Jag undersöker dels hur man kan motverka ojämlikhet i ungdomars välbefinnande, a) i betydelsen av social status och inbördes relationer och b) i social integration av invandrarungdomar.

Tre nyligen publicerade arbeten:

Tre ofta citerade arbeten:

  • Plenty, S. M., Evans-Whipp, T., Toumbourou, J. W., Rowland, B., & Hemphill, S. (2013). Adolescent exposure to drink driving as a predictor of young adults’ drunk driving. Accident Analysis & Prevention. 51, 185-191.
  • Hemphill, S. A. Plenty, S. M. Herrenkohl, T. I., Toumbourou, J. W., & Catalano, R. F. (2013). Student and school factors associated with school suspension: A multilevel analysis of students in Victoria, Australia and Washington State, United States.  Children & Youth Services Review, 36, 187-194.
  • Plenty, S. M. (2013). A multidimensional analysis of changes in mathematics motivation and engagement during high school. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 33(1), 14-30.