Stephanie Plenty

Photo: Cato Lein

Min forskning kombinerar psykologi och sociologi, och handlar om ojämlikhet i ungas välbefinnande och betydelsen av sociala villkor för positiv utveckling bland unga och unga vuxna. Specifika områden inkluderar motivation, psykisk hälsa, social integration samt utbildning och sysselsättning. Mitt arbete om sociala villkor fokuserar på socioekonomisk och etnisk marginalisering, interpersonella relationer samt kontextuella effekter av skolor. 

På Institutet för framtidsstudier ledar jag ett projekt om ojämlikheter i utbildning efter kön och invandrarbakgrund (Drömmare och perfektionister). Jag arbetar också inom projekten: Tidiga arbetsutfall för unga vuxna, och Integration av unga i Sverige i ett flerdimensionellt perspektiv. Utöver dessa arbetar jag även i projektet CILS4EU, en longitudinell undersökning om integration av ungdomar i fyra Europeiska länder (Sverige, England, Tyskland, Nederländerna). Jag ingår också i forskningsgruppen för Levnadsnivåundersökningen (LNU) på Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt