Forskare

Stephanie Plenty

Stephanie Plenty

Fil. dr. i psykologi

Min bakgrund är inom psykologi och mina huvudsakliga forskningsintressen behandlar betydelsen av sociala villkor för en positiv utveckling under tonåren och tidig vuxen ålder. Specifika områden inkluderar mentalt välbefinnande, social integration och skolengagemang, Mitt arbete om sociala villkor fokuserar på mänskliga relationer, sociodemografiska faktorer samt kontextuella effekter inom skola.

På Institutet för Framtidsstudier arbetar jag inom de av Forte finansierade projekten Barns levnadsförhållanden i ett föränderligt samhälle: Socioekonomisk och etnisk ojämlikhet och YOUNGWORK. Utöver dessa arbetar jag även i projektet CILS4EU, en longitudinell undersökning av ungdomar i fyra Europeiska länder (Sverige, England, Tyskland, Nederländerna). Inom dessa projekt undersöker jag tre områden av ojämlikhet i ungdomars hälsa och välbefinnande: a) de socioekonomiska resurserna och det sociala stödet, b) social integration av invandrarungdomar och c) arbetsmarknadstillhörighet.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Plenty, S. M. (2018). Too much or too little? A short-term longitudinal study of youth's own economic resources and risk behaviour. Journal of Adolescence, 66, 21-30.

  • Plenty S. M., Andersson A. B., Hjalmarsson S., Mood C., Rudolphi F., & Treuter G. (2018). “How are our young adults doing? A report on labour market activities and living conditions” Research Report 2018:1. Institute for Futures Studies, Stockholm; and the Swedish Institute for Social Research, Stockholm University.

  • Östberg, V., Plenty, S. M., Låftman, S. B., Modin, B., Lindfors, P. (2018). School Demands and Coping Resources−Associations with Multiple Measures of Stress in Mid-Adolescent Girls and Boys. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(10), 2143. 

Tre ofta citerade arbeten:

  • Plenty, S. M. & Jonsson, J. O. (2017). Social exclusion among peers: The role of immigrant status and classroom immigrant density. Journal of Youth and Adolescence, 46(6), 1275-1288.

  • Hemphill, S. A. Plenty, S. M. Herrenkohl, T. I., Toumbourou, J. W., & Catalano, R. F. (2013). Student and school factors associated with school suspension: A multilevel analysis of students in Victoria, Australia and Washington State, United States.  Children & Youth Services Review, 36, 187-194.

  • Plenty, S. M. (2013). A multidimensional analysis of changes in mathematics motivation and engagement during high school. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 33(1), 14-30.