Stephanie Plenty

Min forskning kombinerar psykologi och sociologi, och handlar om betydelsen av sociala villkor för positiv utveckling bland unga och unga vuxna. Specifika områden inkluderar motivation, psykiskt välbefinnande och social integration. Mitt arbete om sociala villkor fokuserar på socioekonomisk och etnisk marginalisering, interpersonella relationer samt kontextuella effekter av skolor.

På Institutet för framtidsstudier arbetar jag inom projekten: Barns levnadsförhållanden i ett föränderligt samhälle- Socioekonomisk och etnisk ojämlikhet; YOUNGWORK, och Integration av unga i Sverige i ett flerdimensionellt perspektiv. Utöver dessa arbetar jag även i projektet CILS4EU, en longitudinell undersökning om välbefinnande och integration av ungdomar i fyra Europeiska länder (Sverige, England, Tyskland, Nederländerna). Jag ingår också i forskningsgruppen för Levnadsnivåundersökningen (LNU) på Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Inom dessa projekt undersöker jag tre områden av ojämlikhet i ungdomars hälsa och välbefinnande: a) socioekonomiska resurserna b) social integration av invandrarbarn och c) sysselsättning och arbetsmarknaden.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt