Stephanie Plenty

Min forskning kombinerar psykologi och sociologi, och handlar om betydelsen av sociala villkor för positiv utveckling bland unga och unga vuxna. Specifika områden inkluderar motivation, psykiskt välbefinnande och social integration. Mitt arbete om sociala villkor fokuserar på socioekonomisk och etnisk marginalisering, interpersonella relationer samt kontextuella effekter av skolor.

På Institutet för framtidsstudier arbetar jag inom projekten: Barns levnadsförhållanden i ett föränderligt samhälle- Socioekonomisk och etnisk ojämlikhet; YOUNGWORK, och Integration av unga i Sverige i ett flerdimensionellt perspektiv. Utöver dessa arbetar jag även i projektet CILS4EU, en longitudinell undersökning om välbefinnande och integration av ungdomar i fyra Europeiska länder (Sverige, England, Tyskland, Nederländerna). Jag ingår också i forskningsgruppen för Levnadsnivåundersökningen (LNU) på Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Inom dessa projekt undersöker jag tre områden av ojämlikhet i ungdomars hälsa och välbefinnande: a) socioekonomiska resurserna b) social integration av invandrarbarn och c) sysselsättning och arbetsmarknaden.

 

Tre nyligen publicerade arbeten

  • Plenty, S. M. & Jonsson, J. O. (2020). Students’ occupational aspirations: Can family relationships account for differences between immigrant and socioeconomic groups? Child Development. 

  • Plenty, S. M. (2018). Too much or too little? A short-term longitudinal study of youth's own economic resources and risk behaviour. Journal of Adolescence, 66, 21-30.

  • Plenty S. M., Andersson A. B., Hjalmarsson S., Mood C., Rudolphi F., & Treuter G. (2018). How are our young adults doing? A report on labour market activities and living conditions. Research Report 2018:1. Institute for Futures Studies, Stockholm; and the Swedish Institute for Social Research, Stockholm University.

Tre ofta citerade arbeten

  • Plenty, S. M. & Jonsson, J. O. (2017). Social exclusion among peers: The role of immigrant status and classroom immigrant density. Journal of Youth and Adolescence, 46(6), 1275-1288.

  • Hemphill, S. A. Plenty, S. M. Herrenkohl, T. I., Toumbourou, J. W., & Catalano, R. F. (2013). Student and school factors associated with school suspension: A multilevel analysis of students in Victoria, Australia and Washington State, United States. Children & Youth Services Review, 36, 187-194.

  • Plenty, S. M. (2013). A multidimensional analysis of changes in mathematics motivation and engagement during high school. Educational Psychology, 33(1), 14-30.

Publikationer

Projekt