Nanda Wijermans

Photo: Cato Lein

Jag är en tvärvetenskaplig forskare som arbetar både på Institutet för framtidsstudier och Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet.

I mitt arbete drivs jag av en nyfikenhet på hur man kan förstå dynamiken i mänskligt beteende, i såväl en kognitiv som en social och biofysisk kontext. Fokus i min forskning ligger därför på att förstå hur människor agerar i grupp – hur och varför sker detta i samband med sociala dilemman? Med hjälp av agentbaserade modeller i kombination med andra metoder försöker jag utöka vår förståelse av detta genom utforskande och experimenterande.

Vid Institutet för framtidsstudier undersöker och utvecklar jag testbara förklaringar gällande normers styrka vid olika grader av risk (t.ex. klimatförändringar, pandemier). Modelleringen jag gör används här också som ett verktyg i en process som involverar både andra metoder, data och forskare.

Tre nyligen publicerade arbeten

Projekt