Forskning

Forskningsmiljön hos oss är samhällsvetenskaplig och tvärvetenskaplig. Vår forskning organiseras i forskningsprogram som sätter ramen för vilka ämnen som ska vara i fokus under perioder om ungefär sex år. Verksamheten finansieras dels med statliga medel, dels med forskningsanslag som erhållits i konkurrens från forskningsråd och andra forskningsfinansiärer.

Vårt nuvarande forskningsprogram heter "Mänsklighetens vägval - demokrati, teknik, samhälle och framtida generationer" och gäller 2021-2026. Programmet omfattar fyra övergripande teman som delvis går in i varandra. Nedan hittar du dem och de projekt som just nu är aktiva under varje tema.

Läs om aktuella forskningsprojekt
Läs om aktuella uppdrag
Läs om tidigare forskningsprogram

Forskningsområden

Framtida generationer

Demokratins problem och möjligheter

Nya teknologiers samhällspåverkan

Det socialt hållbara samhället

Läs mer om vår forskning