Tidskrift för politisk filosofi

Institutet för framtidsstudier samarbetar med bokförlaget Thales kring utgivningen av Tidskrift för politisk filosofi. Tidskriften utgör ett forum för alla de akademiska discipliner som tangerar den politiska filosofin, dvs. i första hand ekonomi, ekonomisk historia, filosofi, idéhistoria, rättsvetenskap, sociologi, och statsvetenskap. Förutom vetenskapliga samt essäistiskt och populärt inriktade artiklar publiceras även repliker på tidigare texter i tidskriften, recensioner av aktuell svensk och utländsk politisk-filosofisk litteratur och intervjuer.

Läs Tidskrift för politisk filosofi 

För att få uppdateringar om nya nummer, förhandspublikationer, m.m., gilla tidskriften på Facebook eller följ den på Twitter.