Kimmo Eriksson

Jag är professor i matematik/tillämpad matematik vid Mälardalens högskola sedan 1999. Ledamot i styrelsen för Institutet för analytisk sociologi vid Linköpings universitet. Redaktionsuppdrag för tidskrifterna Judgment and Decision Making och Social Justice Research.

Jag har doktorsexamina både i matematik och socialpsykologi. Mitt nuvarande huvudintresse är sociala normer och åsikter i moralfrågor. Jag studerar både hur de förändras över tid och hur de varierar mellan olika grupper och mellan olika kulturer – samt hur detta beror på vilken norm eller moralfråga det rör sig om. I detta arbete samarbetar jag med Pontus Strimling. Ett annat intresse är att studera utbildningsvetenskapliga frågeställningar genom analys av data från de storskaliga internationella undersökningarna PISA och TIMSS.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Eriksson, K., Björnstjerna, M., & Vartanova, I. (2020). The Relation Between Gender Egalitarian Values and Gender Differences in Academic Achievement. Frontiers in Psychology11, 236.

  • Eriksson, K., & Strimling, P. (2020). Using Models to Predict Cultural Evolution From Emotional Selection Mechanisms. Emotion Review12(2), 79-92.

  • Strimling, P., Vartanova, I., Jansson, F., & Eriksson, K. (2019). The connection between moral positions and moral arguments drives opinion change. Nature Human Behaviour3(9), 922-930.

Tre ofta citerade arbeten:

  • L. Rendell, R. Boyd, D. Cownden, M. Enquist, K. Eriksson, M.W. Feldman, L. Fogarty, S. Ghirlanda, T. Lillicrap, & K.N. Laland (2010). Why copy others? Insights from the social learning tournament, Science 328 (5975), 208 – 213.
  • M. Enquist, K. Eriksson, & S. Ghirlanda (2010). Critical social learning: a solution to Rogers's paradox of nonadaptive culture. American Anthropologist 109 (4), 727-734.
  • G.E. Andrews, & K. Eriksson (2004). Integer Partitions. Cambridge University Press.

Publikationer