Kimmo Eriksson

Photo: Cato Lein

Jag är professor i matematik/tillämpad matematik vid Mälardalens högskola sedan 1999. Ledamot i styrelsen för Institutet för analytisk sociologi vid Linköpings universitet. Redaktionsuppdrag för tidskrifterna Judgment and Decision Making och Social Justice Research.

Jag har doktorsexamina både i matematik och socialpsykologi. Mitt nuvarande huvudintresse är sociala normer och åsikter i moralfrågor. Jag studerar både hur de förändras över tid och hur de varierar mellan olika grupper och mellan olika kulturer – samt hur detta beror på vilken norm eller moralfråga det rör sig om. I detta arbete samarbetar jag med Pontus Strimling. Ett annat intresse är att studera utbildningsvetenskapliga frågeställningar genom analys av data från de storskaliga internationella undersökningarna PISA och TIMSS.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt