Julia Mosquera

Jag har doktorerat på universitetet i Reading, Storbritannien 2017. Min avhandling försöker svara på frågan om hur jämlika samhällen bäst kan minska den ojämlikhet som råder mellan funktionsnedsatta och icke-funktionsnedsatta personer. Avhandlingen analyserar olika definitioner av ”funktionsnedsättning” och föreställningar om normativa aspekter på funktionsnedsättning. Jag fokuserar i synnerhet på frågan om huruvida vi kan göra samhället mer jämlikt genom att reducera förekomsten av funktionsnedsättning. Här visar jag att en sådan reduktion istället faktiskt kan öka ojämlikheten i vissa avseenden.

För närvarande forskar jag bland annat om vilka avvägningar vi bör göra mellan jämlikhet och ojämlikhet som ett resultat av förändringar i populationers sammansättningar. På Institutet för framtidsstudier arbetar jag i projektet Att värdera framtida liv.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • Mosquera, J. (forthcoming 2017) ‘Why Inflicting Disability is Wrong’, in The Oxford Handbook of Philosophy and Disability, Adam Cureton and David Wasserman (eds). Oxford: Oxford University Press
  • Mosquera, J. (forthcoming 2017) ‘The Paradox of Deprivation Reduction and Inequality’, Ethical Theory and Moral Practice
  • Mosquera, J. (2016) ‘Are Nonhuman Animals owed Compensation for the Wrongs Committed to Them?’ in Garmendia da Trinidade, G. & Woodhall, A. (eds.), Intervention or Protest: Acting for Non-Human Animals, Vernon Press.

 

Publikationer

Projekt