Julia Mosquera

Jag har doktorerat på universitetet i Reading, Storbritannien 2017. Min avhandling, Disability, equality, and future generations, försöker svara på frågan om hur jämlika samhällen bäst kan minska den ojämlikhet som råder mellan funktionsnedsatta och icke-funktionsnedsatta personer. Avhandlingen analyserar olika definitioner av ”funktionsnedsättning” och föreställningar om normativa aspekter på funktionsnedsättning. Jag fokuserar i synnerhet på frågan om huruvida vi kan göra samhället mer jämlikt genom att reducera förekomsten av funktionsnedsättning. Här visar jag att en sådan reduktion istället faktiskt kan öka ojämlikheten i vissa avseenden.

För närvarande forskar jag bland annat om vilka avvägningar vi bör göra mellan jämlikhet och ojämlikhet som ett resultat av förändringar i populationers sammansättningar. På Institutet för framtidsstudier arbetar jag i projektet Att värdera framtida liv.

Nyligen publicerade arbeten

  • "The Bias of Adapted Patients in Practice", in The Journal of Law and Biosciences (forthcoming)
  • “Positive Egalitarianism Reconsidered”, Utilitas (forthcoming), with Gustaf Arrhenius
  • “Population Ethics and Disability”, in The Oxford Handbook of Population Ethics, Arrhenius, Gustaf; Campbell, Timothy; Bykvist, Krister; Finneron-Burns, Elizabeth (eds). Oxford: Oxford University Press (forthcoming)
  • “Justicia Intergeneracional”, in Manual de Filosofía Política, Gonzalez-Ricoy and Queralt (eds), Ariel (forthcoming)

Publikationer

Projekt