Forskningsprogram

Institutet för framtidsstudiers forskningsverksamhet styrs av forskningsprogram som läggs för sex år i taget av den person som styrelsen har valt till vd för verksamheten. Programmet anger de teman och övergripande frågor som man önskar prioritera under perioden.

Det nuvarande forskningsprogrammet löper från 2021 till 2026 och är författat av Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi och vd för institutet sedan 2015.

Läs hela programmet här (pdf) >

Mänsklighetens vägval - demokrati, teknik, samhälle och framtida generationer

Forskningsprogrammet har fyra övergripande teman som delvis överlappar varandra. Alla fyra har en tydlig tvärvetenskaplig karaktär. 

Framtida generationer >

Ett tema om klimatförändringarna och hur vi ska förhålla oss till de människor som i framtiden kommer att påverkas av våra beslut.

 

Demokratins problem och möjligheter >

Ett tema som undersöker hoten mot en välfungerande demokrati och hur en sådan kan utvecklas och förbättras.

 

Nya teknologiers samhällspåverkan >

Ett tema om hur nya teknologier introduceras och används, och där siktet är inställt på att kunna förutse vilka typer av teknologier som kan få betydelse för samhälllets utveckling.

 

Det socialt hållbara samhället >

Ett tema som granskar de processer som eroderar ett samhälle där alla kan leva gott och tryggt, och där de värderingar som utgör kittet i ett samhälle sätts under lupp.

 

Tidigare forskningsprogram

Gustaf Arrhenius tidigare forskningsprogram löpte från 2015-2020 och hette “Vilken framtid? Utmaningar och vägval i det 21:a århundradet.”

Läs om tidigare forskningsprogram

Till lättläst sida om forskningsprogrammet